Crowdfunding voor starters in een kil financieringsklimaat

Crowdfunding biedt voldoende mogelijkheden voor de financiering van ondernemers, vooral in de franchisewereld en voor startende franchisenemers. Er is sprake van een kil financieringsklimaat. De gestelde eisen zijn hoog: hoge inbreng van eigen vermogen en voldoende zekerheden zijn randvoorwaarden voor het krijgen van een lening bij de bank.  Daarnaast zien we dat de kosten van financiering hoog blijven, terwijl de rente op spaar- en depositotegoeden historisch laag is. Vele investeerders zijn daardoor bereid om een stukje van hun vermogen beschikbaar te stellen aan ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf.

Diverse platforms voor Crowdfunding brengen investeerders en ondernemers bij elkaar. De groei van Crowdfunding is enorm en het einde is nog lang niet in zicht. Juist voor franchiseorganisaties biedt Crowdfunding enorme mogelijkheden. Een goede franchiseformule heeft immers een bewezen dienstenpakket, assortiment, marketing, reclame enzovoorts. Het risico van een startende franchisenemer met een bewezen formule is daardoor lager dan van een startende alleenstaande ondernemer, die alles zelf moet ‘uitvinden’. Daar is in het verleden al veel onderzoek naar gedaan. Tegen deze achtergrond is ook het risico van een investeerder bij Crowdfunding lager.

Er zijn verschillende vormen van Crowdfunding. Albert Koelewijn is vooral enthousiast over de vorm van Crowdfunding, waarbij een lening wordt verstrekt tegen een rentepercentage en niet - zoals in andere gevallen - er aandelen worden afgestaan aan de investeerders. Ook bij Crowdfunding is een goede onderbouwing van de kredietaanvraag belangrijk. Om welke formule gaat het en wat voegt deze toe? Waarom en waardoor zal de nieuwe franchisenemer succesvol ondernemer zijn? Kan aan de betalingsverplichtingen van rente en aflossing worden voldaan?

Daarnaast is het belangrijk om een goede publiciteitscampagne te starten onder eigen relaties van de franchisenemer en daarvoor ook social media in te zetten. Voor investeerders kun je een en ander extra aantrekkelijk maken door het geven van een incentive, bijvoorbeeld in de vorm van iets extra’s of een korting bij de ondernemer. Voor meer informatie.

Pieter Koelewijn
Koelewijn & Partners

Pieter Koelewijn Pieter Koelewijn
Directielid & franchiseconsultant gespecialiseerd in het opschalen van bedrijven middels franchising

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Pieter Koelewijn
CAPTCHA