10 x dit verandert er (mogelijk) voor werkgevers in 2022

Op 1 januari verandert er altijd een hoop op het gebied van wet- en regelgeving. Ook voor werkgevers. We zitten natuurlijk met een (vooralsnog) demissionair kabinet, daardoor zijn veel wetswijzigingen nog in afwachting van de formatie. Maar, toch is het goed om alvast op de hoogte te zijn. Daarom ben ik in de kabinetsplannen gedoken om de belangrijkste punten voor je op een rij te zetten. Heb jij personeel? En ben je benieuwd naar de wijzigingen voor komend jaar? Lees dan snel verder!

1. Stijging minimumloon

Het wettelijk minimumloon (WML) stijgt 2 keer per jaar, in januari en in juli. Het WML voor werknemers vanaf 21 jaar bedraagt per 1 januari 2022 €1725,- op basis van een fulltime dienstverband. Werken jouw medewerkers tegen het minimumloon? Vergeet dan niet de stijging door te voeren in je loonadministratie om mogelijke claims te voorkomen. Meer weten over het minimumloon en het wettelijk minimum jeugdloon? Lees hier verder…

2. Verlenging & definitieve berekening van de NOW

Eerder werd aangekondigd dat de coronasteun volledig zou stoppen. Maar, gezien de aangescherpte maatregelen en verlengde lockdown heeft de overheid de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) toch verlengd. Je kunt de NOW 5 (7e tranche) aanvragen, mits je er recht op hebt natuurlijk. Ik adviseer wel om hier voorzichtig in te zijn. Zo voorkom je dat je een flink bedrag moet terugbetalen. De eerste faillissementen zijn namelijk al een feit, vooral in de horeca en retail, mede door de terugbetalingen van de NOW. 

2022 staat sowieso in het teken van het definitief berekenen van alle NOW-aanvragen. De definitieve berekening moet je overigens, net als het voorschot, zelf aanvragen. Heb je dat nog niet gedaan? Doe dat dan uiterlijk 9 januari (voor de eerste aanvraagperiode) anders moet je mogelijk het hele voorschot terugbetalen!

3. Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Vanaf 2022 komt er een forfaitair (vastgesteld, voorondersteld) bedrag van maximaal 2 euro per dag als vergoeding voor de thuiswerkkosten. Je mag je werknemers dus 2 euro per dag geven per thuisgewerkte dag, zonder loonheffingen hierover af te dragen.

4. 9 weken betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Een ander belangrijk punt is de ouderschapsverlofuitkering. Vanaf 2 augustus 2022 hebben ouders recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof tegen 50% van het dagloon tot maximaal €2453 bruto per maand. Op dit moment hebben ouders recht op 26 weken onbetaald ouderschapsverlof. Door 9 van de 26 weken gedeeltelijk door te betalen, hoopt de overheid dat meer ouders het verlof opnemen en zo een betere privé-/werkbalans kunnen creëren. Dit verlof kunnen ze aaneengesloten of gespreid opnemen binnen het eerste jaar na de geboorte. Hoe de uitkering precies aangevraagd en betaald wordt is nog niet duidelijk. 

5. Vrije ruimte WKR weer terug naar 1,7%

In verband met corona heeft de overheid in 2020 en in 2021 de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR) tijdelijk verruimd van 1,7% naar 3% zodat werkgevers meer belastingvrije vergoedingen konden verstrekken aan hun werknemers. Bijvoorbeeld om een thuiswerkplek in te richten. Per 1 januari mag je dus weer maximaal 1,7% van je totale loonsom gebruiken als vrije ruimte in de WKR, tot een loonsom van 400.000. Boven dit bedrag geldt een vrije ruimte van 1,18%. Stop je meer in de vrije ruimte, dan moet je daarover een eindheffing van 80% betalen.

6. Overurenregeling hoge WW

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zorgde vanaf 2020 voor een lagere WW-premie voor vaste contracten mét urenomvang. Voor tijdelijke contracten, contracten zonder urenomvang en voor meer dan 30% overuren gold de hoge WW-premie. Op deze manier probeerde de overheid vaste contracten te stimuleren. Maar, in verband met corona moesten veel werkgevers vaker een beroep doen op hun werknemers en bleek de overurenregeling (max. 30%) niet haalbaar. Daardoor werd deze maatregel tijdelijk opgeschort. Vanaf 1 januari 2022 treedt de overurenregeling weer volledig in werking en betaal je bij meer dan 30% overuren de hoge WW-premie. Overigens blijven de premies gelijk aan de situatie van 1 januari 2021, namelijk: 2,70% en 7,70%. 

7. Webmodule Wet Beoordeling Arbeidsrelatie voor ZZP’ers vervangt Wet DBA

Om schijnzelfstandigheid onder ZZP’ers tegen te gaan, werd op 1 mei 2016 de Wet DBA ingevoerd (ter vervanging van de VAR). Echter heeft deze regeling nooit goed gewerkt. Daarom is de webmodule Wet Beoordeling Arbeidsrelatie bedacht. In deze online vragenlijst ontdek je of je een ZZP’er als zodanig mag inzetten, of dat er toch sprake is van een dienstverband. De pilot van dit jaar was succesvol, maar de daadwerkelijk invoering is de verantwoordelijkheid van het nieuwe kabinet.

Ik zie nog regelmatig tijdens adviesgesprekken dat ondernemers werken met ZZP’ers en niet (volledig) op de hoogte zijn van de geldende regels. Op dit moment wordt er niet gehandhaafd, maar werk jij met ZZP’ers, let dan goed op dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband. Gebruik nu alvast de webmodule om dit te checken! Is er inderdaad sprake van een dienstverband of bestaat er twijfel? Dan is wellicht een (tijdelijke) payroll- of uitzendovereenkomst een beter idee.

8. 1000 euro scholingssubsidie (STAP)

Vanaf 1 maart 2022 wordt de scholingsaftrek vervangen door het nieuwe STAP-budget (Subsidie Stimulans Arbeidsmarkt Positie). Deze subsidie van maximaal €1000 per jaar is voor iedereen (werkenden, werkzoekenden en zelfstandigen) om een cursus, training of opleiding te volgen die helpt een baan te vinden óf te behouden en zo de positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Het opleidingsaanbod en voorwaarden zijn nog niet bekend. Meer informatie over het STAP-budget vind je op de website van het UWV.

9. Compensatie transitievergoeding bij ziekte werkgever

Als werkgever ben je, bij onvrijwillig ontslag, altijd verplicht een transitievergoeding te betalen. De hoogte wordt gebaseerd op het aantal dienstjaren. Maar wat nu als je werknemers moet ontslaan omdat je bedrijf stopt als je ziek wordt, overlijdt of met pensioen gaat? Ook dan ben je verplicht tot betaling van de transitievergoeding aan je werknemers. Sinds 2021 werd je echter gecompenseerd bij overlijden en pensionering. Naar verwachting word je in 2022 als werkgever ook gecompenseerd bij ziekte, maar dit zal naar verwachting niet in werking treden voor de zomer.

10. Arbeidsinspectie keert terug

Geen halszaak, maar handig om te weten. Per 1 januari 2022 heet de Inspectie SZW weer De Nederlandse Arbeidsinspectie. Na 10 jaar bleek de naam Inspectie SZW niet het gewenste effect te hebben. De instantie die controleert op de naleving van de wetten, besluiten en regelingen op het gebied van arbeid bleef bij iedereen bekend als de Arbeidsinspectie.

Zo, dat waren ze! 10 belangrijke (aangekondigde) wijzigingen in 2022. Heb je hierover advies nodig? Of wil je nog even doorpraten over de blog? Bel gerust!

Hartelijke groet,

Arno van Helvoirt
Please Adviseur
 

Arno Please adviseur Arno van Helvoirt
Please adviseur
Stel je vraag aan Arno van Helvoirt
CAPTCHA