‘We hebben een gedeeld belang’

Tim Klinker trad in april van dit jaar toe als partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners. “Als partner ben ik 100% zelfstandig ondernemer, maar wel met de voordelen van de formule. Ik werk harder dan ooit, maar heb energie voor tien.”

Het roer in eigen hand

Ondernemerschap in de breedste zin van het woord is in het kort de kerncompetentie van Claassen, Moolenbeek & Partners. Ondersteuning op het gebied van strategie, financiering en bedrijfsoverdracht, vertelt directielid Bart van Dijk. “Waar wil je met je bedrijf naartoe? Geld is een middel om je ondernemersdoelen na te streven. We weten ook heel goed hoe je dat voor elkaar moet boksen. En uiteindelijk komt er een moment dat je de onderneming moet overdragen.” 

Vrijheid

“Ook bij de partners die bij ons aansluiten, staat ondernemerschap voorop. Onze partners hebben allemaal het verlangen om het roer in eigen hand te houden. Wij geven ze daarin alle vrijheid”, aldus Van Dijk. De begeleiding van nieuwe partners begint al bij de selectieprocedure, via een vijftrapsraket. Intrinsieke motivatie, het kennis- en abstractieniveau, ondernemerschap en het gezamenlijke besluit om de verbintenis aan te gaan. “Aan het ondernemerschap zitten risico’s. Als je dat beseft, daarmee rekening houdt, komt het neer op: hard werken.” Naast de ondernemersmentaliteit moet je ook een adviseur zijn. “Een manager staat op een kistje en stuurt zijn team. Een adviseur houdt een spiegel voor.”

Begeleiding

We nemen de tijd voor de begeleiding van nieuwkomers. “Hij krijgt zijn eigen praktijk, onder de vlag van Claassen, Moolenbeek & Partners, op een kantoor met meerdere partners. Maar het is zijn eigen praktijk. Hij moet zelf zijn doelgroepkeuzes, productkeuzes maken en prijsstellingen bepalen.” Voor het inrichten van de eigen adviespraktijk en het vertrouwd raken met de managementtools staat een periode van drie tot acht maanden. “Daarin brengen we de in de afgelopen dertig jaar opgebouwde expertise over. We zijn gebaat bij het succes van onze partners.” In de eerste jaren volgt een coachingstraject, eventueel aangevuld met een externe opleiding bij een kennistekort.

Betrokkenheid

Claassen, Moolenbeek & Partners kent een aantal kernwaarden. “De eerste is ondernemerschap. Als je dat niet hebt, houdt het meteen op. De tweede is onafhankelijkheid. Je werkt niet op provisiebasis en laat je bijvoorbeeld niet betalen door de partij die de klant financiert.” Betrokkenheid is een andere kernwaarde. “We vragen om commitment. De betrokkenheid bij de CM&P-organisatie is belangrijk. Je moet willen samenwerken. De interactie zoeken.” 

Integriteit en professionaliteit zijn de andere waarden. “Je moet jezelf blijven verbeteren. Dat kan alleen maar als je anderen bij je werk betrekt. Een van de vaste routines is dat je een rapport altijd laat lezen door een van je collega-partners. Het vier-ogenprincipe.” Maar, zo benadrukt Van Dijk, uiteindelijk is zelfstandigheid het grootste goed. “Je draait je eigen praktijk, maar hebt wel het voordeel van de expertise, het merk en de reputatie van Claassen, Moolenbeek & Partners.”

Dolenthousiast

“Via-via kende ik een van de partners van Claassen, Moolenbeek & Partners van het kantoor Assen. Ik kon langskomen voor een kop koffie. Na een gesprek van anderhalf uur was ik dolenthousiast.” Klinker kon na een aantal gesprekken, onder meer met Bart van Dijk, starten met de praktijkopleiding. Na acht maanden ging hij in Assen als partner aan de slag. “Ik zou niet snel een eenmansadvieskantoor zijn gestart. Daarvoor ben ik te veel een sociaal dier.”

Hoge kwaliteit

Je bent ondernemer binnen de onderneming, stelt Klinker. “Bij Claassen, Moolenbeek & Partners heb je bijna dagelijks contact met een van de partners.” Het sparren met partners vormt een absolute meerwaarde, meent hij. “Je kunt situaties die je meemaakt voorleggen voor feedback.” De rapporten worden onderling nagekeken om de kwaliteit hoog te houden. “De expertise spat er vanaf. We hebben verschillende achtergronden en vullen elkaar goed aan. Er zit veel kennis en ervaring bij de partners. Je probeert elkaar te enthousiasmeren. Als je informatie zoekt, zijn er altijd wel partners die je kunnen helpen”, aldus Klinker. Die welwillende houding heerst niet alleen voor het kantoor in Assen, maar geldt in de hele organisatie. “Er heerst een gelijkwaardige, platte cultuur. Je bent partners én collega’s.” 

Bankwereld

Tim Klinker heeft een achtergrond in de bankwereld. “Ik heb alle grootbanken gezien. Binnen Rabobank heb ik twaalf jaar lang op verschillende zakelijke afdelingen gewerkt.” Zijn opdrachtgevers zijn afkomstig uit het mkb. “Mijn eerste klant was een kinderdagverblijf waarbij ik de verkoop mocht begeleiden.” Daarna volgden onder meer een projectontwikkelaar en ondernemers in spe die zich oriënteren om zich in te kopen in een bedrijf. 

“Waar ik bij de bank plannen beoordeelde, zit ik nu zelf op de stoel om een plan te maken.” Zijn opdrachtgevers profiteren van zijn ervaring. “Ik weet waarop wordt gelet en breng branchekennis in.” Klinker vertaalt cijfers naar de praktijk. “Ik wijs klanten op afwijkingen binnen de branche en wat me opvalt in de jaarcijfers.” Als voorbeeld noemt hij een ondernemer die in zijn holding een oudedagsvoorziening had geregeld, zonder dat daar aan de activakant voldoende middelen tegenover stonden. “Daarmee kan je rond je pensioen in de problemen komen.” 

Met 34 jaar is hij een van de jongste partners. “Maar ik heb geen moment het idee dat ik m’n best moet doen om me met iemand te meten of dat ik niet mezelf kan zijn. We streven een gezamenlijk doel na. Iedereen gebruikt de naam Claassen, Moolenbeek & Partners. We hebben een gedeeld belang om goed werk af te leveren.”