‘Franchise versterkt’

Ja, financieel adviseurs houden van structuur. Ook als het gaat om de franchiseorganisatie. En dat is niet lang overal zo, blijkt uit het verhaal van Cor Kik. Hij is partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners (CM&P).

CM&P-partners begeleiden MKB-ondernemers bij strategieformulering en implementatie, bij het bepalen en het regelen van de financieringsbehoefte en/of bij de bedrijfsoverdracht. Gesneden koek voor Cor, die jarenlang in loondienst heeft gewerkt voor diverse bedrijven in de financiële dienstverlening en diervoedingsindustrie. Bij deze laatste was hij actief als overnamedeskundige. “Nadat het dienstverband stopte, ben ik in september 2017 voor mijzelf begonnen. Ik heb verschillende gesprekken gevoerd, met één partij was ik ook al heel ver.” Maar dat dit toch afketste had vooral te maken met de vrijblijvendheid die de franchiseorganisatie ventileerde in de gesprekken met Cor. “Oh joh, dat komt wel goed. Of; dat zien we later wel. Het werd mij meer en meer duidelijk dat de ondersteuning en de structuur ontbraken, terwijl ik als financieel specialist daar juist wel behoefte aan heb.” Bij CM&P vond hij volgens eigen zeggen die ondersteuning en structuur wel. “De overdrachtsfase, de begeleiding, het bijbrengen van de CM&P-filosofie over hoe producten aan de man of vrouw worden gebracht, casussen, de intensieve inwerkperiode; alles was en is er en werd gedeeld met mij. Dat gaf een goed gevoel.” Daarbij is er ook veel vrijheid. “De structuur van CM&P geeft veel ruimte aan de partners. Dat is fijn, niet te veel regeltjes.”

Vliegende start

Cor Kik spreekt van een vliegende start. “Starten als ‘adviesbureau Kik’ of als partner van een grote organisatie is echt wel iets anders. Een gespreid bedje; de website is geregeld, het kantoor, de sparringpartners in de vorm van andere franchisenemers, de marketing etc. Anders zou ik daar het eerste half jaar mee bezig zijn geweest en dat levert in eerste instantie niets op. Nu kon ik mij vanaf dag één volledig focussen op het kantoor, de dienstverlening en het verwerven van klanten.” Want voor dat laatste is Kik volledig op zichzelf aangewezen. “Natuurlijk heb ik een netwerk en krijg ik tips van collega’s en van de organisatie over hoe ik dat netwerk kan uitbouwen. Maar als puntje bij paaltje komt moet ik het wel zelf doen. Het is niet zo van, ik zet de deur open en de klanten wandelen gewoon binnen. Acquisitie hoort erbij, dat moet je wel kunnen.” 

Bedrijfsovernames

Cor heeft een klantenportfolio en biedt een breed dienstpakket aan; van het helpen van startende ondernemers aan een financiering tot interim management. Maar hij heeft zich echt gespecialiseerd in bedrijfsovernames. “Vooral omdat ik mij daar in mijn werkzame leven in loondienst ook veel mee bezig heb gehouden, die kennis en ervaring zet ik nu in.” Zo heeft Cor inmiddels opdrachtgevers in verschillende landen, waaronder Bulgarije. “Bij het begeleiden van de aan- en verkoop van bedrijven komt veel kijken. Juridisch, bedrijfseconomisch, de waardering, de juiste prijs, maar ook timing en (onderhandelings)tactiek. Vanwege al deze aspecten en vanwege de complexiteit kan men hierbij eigenlijk niet zonder een specialist”, aldus Cor. 

Netwerk

Dat specialisme deelt hij ook graag met zijn partners in het kantoor in Arnhem. “Wij zitten daar met z’n drieën en allemaal hebben we ons eigen kennisgebied en ons eigen netwerk. Zo heeft de één een achtergrond in de bancaire sector en is de ander een fiscaal jurist. En dat is soms heel handig bij bepaalde casussen, de kennis is altijd binnen handbereik.” De drie partners van CM&P hebben eveneens ieder een eigen marktgebied waarop zij focussen. “Dat staat overigens niet zwart op wit, daarover maken we mondeling afspraken”, zegt Cor. Zo is hij woonachtig in de regio Nijmegen-Tiel. “Logisch dus dat ik in die markt actief acquireer en dat veel van mijn klanten daar zijn gevestigd, terwijl mijn collega’s meer de focus hebben op de Achterhoek en regio Arnhem.” Als het gaat om de acquisitie dan leunen de partners van CM&P ook op elkaar. “Wij zijn dan weliswaar zelfstandig, maar we zijn ook wel meer dan dat. En soms wil je dat tonen, bijvoorbeeld als je op bezoek bent bij een grote opdrachtgever. Dan zien zij ook dat, als ik onverhoopt uit de running ben om wat voor reden dan ook, er altijd back-up is.” 

Kennis

CM&P richt zich vooral op het MKB, Cor Kik doet dat derhalve ook. Zo helpt hij ondernemers aan een goed plan waarmee hij of zij klaar is voor de toekomst. Het blijkt namelijk uit onderzoek dat goede plannen vaak ontbreken, een te ontginnen terrein voor Kik. Maar ook voor CM&P is er nog te ontginnen terrein, weet Kik. “Ik kijk breder dan het MKB alleen en kan ook grotere bedrijven prima begeleiden bij overnames. Daarin zie ik kansen voor mijzelf en ook voor CM&P in breedte. Ook ziet Cor mogelijkheid om operationele audits uit te voeren bij grotere (productie) bedrijven. Mijn kennis op dit gebied deel ik dan ook graag, ik heb hiervoor werkprogramma’s en heb dit gedeeld in een recent coaching-gesprek met de leiding van CM&P. Wellicht wil CM&P hiervoor wel een apart product ontwikkelen, die wij dan aan nieuwe opdrachtgevers kunnen gaan aanbieden. Zo snijdt het mes aan twee kanten; franchisegever CM&P deelt kennis met mij, ik als franchisenemer deel mijn kennis met hen. Zo versterken wij elkaar.”

Lees meer over: