Vooraf contractuele waarborgen creëren!

Betekent het einde van de franchiseovereenkomst ook het einde van verplichtingen uit aanverwante overeenkomsten? In ieder geval niet voor wat betreft de verplichtingen uit een leaseovereenkomst voor gebruik van (nota bene door de franchisegever voorgeschreven) apparaten in een sportschool. Volgens het Hof was er onvoldoende samenhang tussen de franchise- en leaseovereenkomst. Om die samenhang wél te krijgen en dus te voorkomen dat de franchisenemer moet blijven betalen voor zaken die niet meer relevant zijn na het eindigen van de franchiserelatie, zul je vooraf contractuele waarborgen moeten creëren. Zie hier voor de uitspraak.