Een veilig vangnet: De noodzaak van arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen

Als zelfstandige is er, als je zelf niets regelt, geen vangnet op het moment dat je niet kunt werken. Nu zijn ondernemers vaak rasoptimisten; “mij overkomt niets, ik ben nooit ziek” is een vaak gehoorde kreet. Maar vergeet niet, ziek worden is niet iets wat je van tevoren kunt inschatten en een ongeluk ook niet. Iedere ochtend gaan duizenden mensen op weg naar hun werk, allen met het vertrouwen dat ze daar zonder schade aankomen. En toch zijn verkeersongelukken dagelijks aan de orde. Wat als jij door ziekte wordt verrast en je werk niet meer (volledig) kan doen? Kan jij de terugval in inkomsten dan opvangen?

Hoe vang jij een inkomensterugval op?

Een oplossing om een eventuele inkomensterugval op te vangen is een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Vaak wordt dit gezien als een dure oplossing, maar let op: je hebt zelf invloed op de kosten. Belangrijk is dat het aansluit bij jouw situatie en wensen.

Verplichte AOV niet voor 2027

Ook politiek Den Haag maakt zich zorgen om de inkomensterugval door ziekte bij IB-ondernemers (zzp'er, ondernemer met personeel of meewerkend echtgenoot). Daarom is er een wet in wording waarbij IB-ondernemers straks verplicht zijn om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsongeschiktheidscriterium van deze verplichte verzekering wordt gangbare arbeid. Dit betekent dat bij het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid er rekening wordt gehouden met alle werkzaamheden die je nog zou kunnen uitvoeren. Met je huidige beroep, opleiding en werkervaring wordt dus geen rekening gehouden. Dit is bij een private verzekering desgewenst wel het geval. De verwachting is dat deze verplichte AOV op zijn vroegst in 2027 in gaat.

Ondernemers die al een AOV hebben krijgen vrijstelling.

Zoals het er nu uitziet komt er de mogelijkheid van 'opt-out': dit betekent dat ondernemers die onder de verplichting vallen ook kunnen kiezen voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar. Voorwaarde voor zo'n opt-out is wel dat deze uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar is en tijdig kan worden ingevoerd. Ook moet de dekking en de hoogte van het verzekerd bedrag van deze private verzekering minimaal gelijk zijn aan de verplichte wettelijke publieke verzekering.

Flexibiliteit en voorwaarden

Een zelfgekozen AOV, is flexibeler dan de verwachte verplichte versie. Je kiest zelf je eindleeftijd (let op: bij zwaardere beroepen, heb je helaas die keuze vaak niet), je kunt je hoger verzekeren en krijgt goede ondersteuning bij preventie en re-integratie.

Wacht niet af tot de verplichte AOV ingaat

Het is verstandig om jezelf nu al te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid, in plaats van te wachten tot de verplichting er is. Dat kan namelijk nog wel ruim 3 tot 4 jaar duren en in die tussentijd loop je dus financieel risico. Daarbij heb je als je nu een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit vrije keuze van verzekeraar en kan je de AOV aanpassen of opzeggen zodra de nieuwe regels ingaan.

Laat je goed informeren

Om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te laten aansluiten bij jouw specifieke situatie, is het belangrijk dat je je laat informeren over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Wat zijn je wensen? Wil je 80% van je inkomen (fiscale winst) afdekken of zijn alleen specifieke kosten, zoals de vaste maandelijks lasten voldoende, omdat je bijvoorbeeld een partner met eigen inkomsten hebt. Verder is het goed om na te denken over de uitkeringsduur van de verzekering, én vanaf welk moment je wilt dat een uitkering start. Kortom: het is misschien niet leuk om over ziekte en ‘niet kunnen werken’ na te denken, maar het is wel belangrijk. Dus laat je goed informeren, dan kan je daarna weer lekker verder ondernemen.

De adviseurs van SuperGarant kunnen jou alles vertellen over de arbeidsongeschiktheidsverzekering en helpen je om inzicht te krijgen in jouw situatie. Interesse? Stuur een e-mail naar info@supergarant.nl. Wij helpen je graag verder!

Frank Smits Frank Smits
Adviseur

SuperGarant Verzekeringen ontwikkelt oplossingen om schade te voorkomen, biedt verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen, zoals verzekeringen.

Stel je vraag aan Frank Smits
CAPTCHA