Uitzenden in 2025 - Wat heb je nodig als uitzendbureau?

Nedflex is een HR-dienstverlener met meer dan 30 jaar ervaring in uitzenden. De komende jaren gaat er veel veranderen in de uitzendbranche. Nedflex neemt je graag mee in deze veranderingen.

In de eerste week van april heeft minister van Gennip het langverwachte voorstel om de arbeidsmarkt te hervormen uitgebracht. We kunnen dit voorstel opsplitsen in twee delen, het ene deel is voor alle werkgevers en het andere deel is speciaal voor uitzendbureaus. We zoomen hierin op het laatste deel, speciaal voor uitzendbureaus. Want wat heb je in 2025 als uitzendbureau nou eigenlijk allemaal nodig? 

Certificeringsplicht 

Vanaf 2025 wordt ieder uitzendbureau verplicht om gecertificeerd te zijn. Maar ook inleners, werkgevers die werknemers inhuren via een uitzendbureau, mogen alleen nog maar zakendoen met een uitzendbureau dat gecertificeerd is.  

Wat houdt zo’n certificaat in? 

Om in het bezit te komen van een certificaat moet je als uitzendbureau: 

  • Je periodiek laten controleren op onder meer het betalen van loon, het doen van belastingaangifte en pensioenaansluiting; 
  • In bezit zijn van een VOG (verklaring omtrent gedrag); 
  • Een borgsom van €100.000,- betalen, voor startende uitzendbureaus geldt een borgsom van €50.000,-; 
  • Gecertificeerde huisvesting aanbieden. 

Een certificaat kent een looptijd van vier jaar. Daarna moet je als bureau verlenging aanvragen. Houd je je niet aan de regels? Dan wordt je certificaat vier weken na bekendmaking ingetrokken. In die vier weken hebben de uitzendkrachten tijd om ander werk te zoeken. Er zal een stichting worden opgericht die de certificaten gaat verstrekken en intrekken. 

Overgangsrecht 

Uitzendbureaus die in 2025 al meer dan 4 jaar flexkrachten uitzenden kunnen een vrijstelling krijgen voor deze borgsom. Voorwaarden hiervoor zijn wel dat je een verklaring betalingsgedrag van de Belastingdienst kan overleggen en dat je al 4 jaar bij de KvK staat ingeschreven met de Waadi-registratie. 

De borgsom of bankgarantie wordt ingesteld om te voorkomen dat startende uitzendbureaus straks snel een certificering halen en er dan alsnog een potje van maken. Dan kunnen de boetes in ieder geval van die bankgarantie betaald worden.  

Reden voor de certificeringsplicht 

De grootste reden voor de invoering van deze certificeringsplicht is om malafide uitzendbureaus tegen te gaan en arbeidsmigranten beter te beschermen. De certificering gaat gelden voor alle ondernemingen die onder de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) vallen. Dit zijn niet alleen uitzendbureaus, maar ook bedrijven waarvoor uitzenden een nevenactiviteit is.  

Aan de andere kant is deze certificeringsplicht ook een bescherming van de uitzendbureaus die zich wel netjes aan de regels houden, doordat ze niet meer hoeven te concurreren met de malafide uitzendbureaus.  

Tot 1998 waren uitzendbureaus verplicht een vergunning aan te vragen, op dat moment waren er zo’n 4.000 uitzendbureaus. Nadat die verplichte vergunning verviel steeg het aantal uitzendbureaus snel, naar op dit moment zo’n 15.000.  

Wie gaat dit controleren? 

Of deze certificeringsplicht een succes wordt, valt of staat natuurlijk met de controle hierop. En hoe gaat dat gecontroleerd worden? De Arbeidsinspectie gaat deze controle uitvoeren en hiervoor krijgen ze 10,5 miljoen euro. Ze zullen naar verwachting worden uitgebreid met 90 fte in 2024, oftewel 90 fulltime medewerkers. 

De planning tot 1 januari 2025

Er is een planning gemaakt om deze certificeringsplicht in te stellen, die ziet er als volgt uit: 

  • Voorjaar 2023: wetsvoorstel naar de Tweede Kamer en uitbreiding van de Arbeidsinspectie om de certificeringsplicht te handhaven. 

  • Begin 2024: start invoering certificeringsstelsel (na instemming van de Eerste Kamer). 
  • Zomer 2024: oprichting Certificerende Instelling (CI), zij gaan de certificaten uitgeven. 
  • Augustus 2024: alle ondernemers die onder de Waadi vallen hebben een certificaat aangevraagd. Doe dit bij voorkeur voor 1 augustus 2024 zodat je van het overgangsrecht gebruik kunt maken mocht je het certificaat op 1 januari 2025 nog niet in bezit hebben. 
  • 1 januari 2025: uitzendbureaus zonder certificering mogen geen arbeidskrachten beschikbaar stellen. Gebeurt dat wel, dan krijgen ze een boete. Inleners die zakendoen met uitzendbureaus die niet gecertificeerd zijn krijgen ook een boete. Hoe hoog die boete is bekijkt de Arbeidsinspectie in dat geval, maar kan in het ergste geval zelfs leiden tot sluiting van het uitzendbureau.

Meer info over franchisenemen bij Nedflex?

Lees meer over: