Stel een vraag nr.1

  1. Ik wil nu franchisenemer worden in de dierenspeciaalzaakbranche. De economie zit echter tegen. Is dit dan wel het juiste moment om te gaan franchisen?

 

Natuurlijk moet u de algemene economische situatie in ogenschouw nemen met betrekking tot de keuze die u maakt om als zelfstandig ondernemer te starten. U moet alleen wel duidelijk zien dat uw ‘persoonlijke franchise’ ook in een neergaande economie toch een groot succes kan zijn. Uw kandidaat-franchisegever heeft wellicht met zijn formule al eerder economisch mindere tijden meegemaakt. Hij kan u vertellen uit ervaring wat het effect was op het succes van de formule en hoe zij zich hiertegen hebben gewapend. Hiernaast is het zo dat bepaalde branches meer last hebben van de economische teruggang dan andere sectoren. Het is zeker verstandig na te gaan wat het effect was in 1992 of 1983 in de branche. In zijn algemeenheid is onze ervaring dat franchiseorganisaties zich doorgaans beter kunnen wapenen tegen de recessie dan éénlingen.

 

 

  1. Ik wil franchisenemer worden bij een formule waar producten aan huis bezorgd worden. Indien ik echter niet voldoende klanten kan behalen, zit ik dan vast aan het contract van vijf jaar?

 

Het hangt af van het contract. In sommige contracten staat verwoord dat er een minimumomzet gehaald moet worden. Indien dat minimum niet gerealiseerd wordt, dan komt het contract te vervallen. Kortom: ontbinden kan als dat in het contract omschreven staat. De strekking van franchising is echter dat twee partijen (de franchisegever en -nemer) beiden moeten kunnen verdienen aan de franchise. Indien dat niet het geval is vinden wij dat er min of meer een plicht is om in gezamenlijkheid inspanningen te verrichten om tevredenheid (en dus omzet) te realiseren. Voordat tot ontbinding overgegaan wordt, moeten ons inziens in gezamenlijkheid en in redelijkheid pogingen ondernomen worden door beide partijen, ieder op zijn taakgebied, om wel het juiste omzetniveau te realiseren, waardoor zowel de franchisegever als de -nemer tevreden is.

 

 

  1. Ik werk voor een stichting. Binnen deze stichting ben ik voor een bepaalde sector verantwoordelijk. Ik zie hele goede mogelijkheden om als zelfstandig ondernemer op franchisebasis mijn huidige activiteiten voort te zetten. Welke stappen moet ik zetten om als zelfstandig ondernemer (franchise) te gaan werken onder de paraplu van deze stichting?

 

Je kunt alleen over franchising denken als er ook sprake is van een franchiseformule en een franchisegever. Ik begrijp dat dat in uw situatie niet het geval is, dan kan er dus ook geen sprake zijn van mogelijkheden voor u om als franchisenemer uw huidige werkzaamheden voort te kunnen zetten. Wat u natuurlijk wel kunt doen, is om aan uw werkgever of aan het stichtingsbestuur voor te leggen dat zaken ook ‘anders’ kunnen. Soms moeten ogen gewoon geopend worden om tot nieuwe stappen te komen. U kunt vervolgens aan uw werkgever aangeven dat u graag hierover mee wilt denken en dat ze wellicht een franchiseadviesbureau moeten benaderen om de mogelijkheden te onderzoeken. Wij als FUN-docenten en franchiseadviseurs zien op zich veel goede mogelijkheden voor franchiseachtige samenwerkingsvormen in de zorgsector. De stichtingsbeslissers moeten echter ook deze mogelijkheden zien en deze wel uitwerken! U kunt er zelf in ieder geval voor zorgen dat de mogelijkheid die u ziet onder de aandacht gebracht wordt.

 

 

  1. Ik ben aangesloten bij een nieuwe franchiseorganisatie die in 2000 van start is gegaan. Onze organisatie is nog niet bij de Nederlandse Franchise Vereniging als lid geaccepteerd. Mogen wij ons dan wel een franchiseorganisatie noemen? En moeten wij daar dan wel voor betalen?

 

Iedere organisatie die op franchisebasis samenwerkt en deze samenwerking vastlegt in een franchiseovereenkomst mag zich franchiseorganisatie noemen. Wel is het zo dat er duidelijke richtlijnen zijn waaraan een deugdelijke franchiseovereenkomst moet voldoen. Bij de Nederlandse Franchise Vereniging kunt u een voorbeeld van een franchiseovereenkomst opvragen. Indien u deze vergelijkt met uw overeenkomst krijgt u eenvoudig een idee of het deugdelijk in elkaar zit. Ook kunt u uiteraard een franchisejurist hierover raadplegen.

Indien uw franchisegever zich aangemeld heeft bij de Nederlandse Franchise Vereniging dan heeft een (kleinere) organisatie eerst de status van aspirant-lid om later volwaardig lid te worden, mits er voldaan is aan de toelatingseisen. Een daarvan is dat het contract door de NFV getoetst wordt en indien nodig aangepast. Hierdoor weet u zeker dat er sprake is van een ‘redelijke’ en ‘zorgvuldig’ opgestelde franchiseovereenkomst.

Het feit dat u voor uw franchisenemerschap moet betalen staat los van de inschrijving bij de NFV. Een franchisegever moet met zijn formule geld verdienen. Dat doet hij door deze in franchise te geven tegen bepaalde (financiële) voorwaarden.

Lees meer over:
Franchise+ Franchiseplus
Redactie