Pluk jij de vruchten van goed overleg?

Bij franchise is overleg cruciaal. Effectieve communicatie en gestructureerde meetings tussen franchisegever en franchisenemers bepalen het succes en de duurzaamheid.

Als franchisegever kun je door middel van gestructureerd franchiseoverleg tijdig bij franchisenemers levende vragen signaleren en tijdrovende conflicten voorkomen.  

Bovendien draagt de kennisuitwisseling in het franchiseoverleg eraan bij dat beide partijen voortvarender kunnen inspelen op praktijk vraagstukken, vaak met efficiëntere tijdsbesteding in het franchisebedrijf en een beter bedrijfsresultaat tot gevolg.  

In de Wet Franchise wordt het belang van overleg erkent en wordt bepaald dat er ten minste eenmaal per jaar overleg dient plaats te vinden tussen de franchisegever en de franchisenemer. Dit overleg, vaak gestructureerd in verschillende vormen zoals de franchiseraad of franchisenemersvereniging, commissies en klankbordgroepen, zorgt ervoor dat beide partijen goed geïnformeerd blijven, gedragen beslissingen worden genomen in het belang zijn van de gehele organisatie. En hoewel het allemaal logische en nuttige structuren zijn, ze werken lang niet altijd even goed.  

Veelvoorkomende oorzaken voor gebrek aan resultaat  

  1. Emotie voert de boventoon. Ondernemers zijn gedreven maar vaak ook emotioneel betrokken, draaien lange dagen, ervaren de ondernemersperikelen als geen ander, en kunnen hierdoor eenvoudig in de confrontatiestand komen. Best begrijpelijk, maar lang niet altijd productief. De betrokkenheid van een externe adviseur en/of voorzitter kan hier uiterst vruchtbaar in zijn.  
  2. Gebrek aan transparantie tussen franchisegever en/of franchisenemers, denk aan bestedingen voor afdrachten franchisenemers, zorgt ervoor dat partijen met aannames en onjuiste informatie overleggen ingaan. Dat zorgt voor frictie, onbegrip en kan het proces frustreren. Al is het verschaffen van inzicht in de afdrachten van franchisenemers inmiddels een verplichting vanuit de Franchise Wet, het over en weer inzicht verschaffen in cijfers blijkt veelal een heikel punt.  
  3. Gebrek aan structuur in overleg. Oftewel ad hoc handelen. Hoe vaak komen we niet tegen dat commissies of klankbordgroepen in gang gezet worden en geen verankering hebben met de raad of de vereniging. Dan is het ondanks alle goede bedoelingen wachten op communicatieproblemen.  
  4. Geen betrokkenheid van de directie/ contact te laag in de organisatie. Alle betrokkenen maken tijd vrij en bereiden zaken voor, beiden willen immers tastbaar resultaat. Toch komt het vaak genoeg voor dat de vertegenwoordigers vanuit de franchisegever geen beslissingsbevoegdheid hebben. Hierdoor kan er te weinig zaken worden gedaan. En komen praktijk issues onvoldoende door bij het hoogste managementniveau.    

Ben je tevreden?

Ben je tevreden over het resultaat en de betrokkenheid van de ondernemers bij het vertegenwoordigend overleg en het beleid van jouw organisatie? En kun je dit volmondig met minimaal een 8 op een schaal van 10 beoordelen dan is het hiernavolgende niet voor jou van belang.  

Maar is dit niet het geval dan is het veelal nuttig dit onderwerp – in goede tijden - open te bespreken met jouw franchisenemers (in het vertegenwoordigend overleg). Hierdoor ligt de wens om met elkaar te groeien, om te verbeteren ook transparant op tafel. En wordt het een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid; Grote kans dat als je niet tevreden bent, jouw franchisenemers dit ook niet zijn.  

Ben je niet tevreden?

Dan is dit hét moment om te sparren met een van de consultants van Koelewijn & Partners. Mogelijk om een goed gesprek hierover te faciliteren of om een masterclass franchiseoverleg te verzorgen voor franchisegever en franchisenemers zodat gezamenlijk een nieuwe aanpak gekozen kan worden en soms ook om het voorzitterschap extern te beleggen.  

Onderkennen dat het overleg beter kan is belangrijk, het transparant bespreken en verbeteren kan soms nog spannend zijn. Vraag ons er vrijblijvend naar want we hebben vele voorbeelden van organisaties die we begeleiden of begeleid hebben naar een (nog) professioneler overleg. Referenties te over.

Weten hoe Koelewijn & Partners je ondersteunt om goed franchiseoverleg te bewerkstelligen? 
Kom in contact via het formulier!

Lees meer over:
Sammy-Jo Sammy-Jo
Franchise Consultant

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Sammy-Jo
CAPTCHA