Mediation: voorkom het oplossen van een conflict voor de rechter

Als een franchisegever en één (of meerdere) franchisenemer(s) een geschil hebben en zij er niet uitkomen, zijn zij al snel geneigd naar de rechter te stappen. Een gerechtelijke procedure kost vaak echter veel geld, tijd en energie en bovendien vormt een vonnis van de rechter geen garantie voor een resultaat tot tevredenheid van beide partijen. Hierdoor  valt steeds vaker de keuze op een andere vorm van conflictoplossing zoals mediation.

Wat is Mediation?

Mediation is een wijze van conflictoplossing buiten de rechter om, waarbij via bemiddeling door een professionele onafhankelijke derde, de mediator, partijen zelf proberen hun conflict op te lossen. 

Hierbij is het doel dat beide partijen zich kunnen vinden in de uiteindelijke oplossing. Door het lopende conflict zijn franchisegever en/of franchisenemer(s) vaak niet meer in staat om zelfstandig een passende oplossing te vinden omdat beiden bij hun eigen standpunt blijven en (emotioneel) teveel in het conflict zijn verwikkeld. 
De mediator is neutraal, onpartijdig, onafhankelijk en neemt geen standpunt in. Bij mediation gaat het er niet om te winnen of de ander te laten verliezen. Het gaat om het vinden van een wederzijds passende oplossing. Dit is van groot belang om de relatie tussen franchisegever en franchisenemer(s) in ere te houden of te herstellen. 

Ervaringen met mediation

In een aflevering van EenVandaag vertelt een slachtoffer over haar positieve ervaring met de deelname aan mediation. In dit interview wordt duidelijk dat mediation een zinvolle manier kan zijn om bij te dragen aan het herstel van het slachtoffer. Zowel franchisegever als franchisenemer(s) kunnen dus baat hebben bij mediation om een stuk frustratie weg te kunnen nemen. 

Minister Dekker heeft in april 2019 tevens een aantal Kamervragen beantwoordt over het succes van mediation in het strafrecht. In deze Kamervragen beantwoord minister Dekker dat wordt bezien of herstelrecht, waaronder ook mediation in het strafrecht, een prominentere rol kan krijgen. In de praktijk merken we ook al dat rechters partijen met een zakelijk conflict steeds vaker verplichten mediation te proberen voordat doorgezet wordt richting vonnis. Dit omdat ook rechters zich realiseren dat mediation vaak tot passender oplossingen leiden dan een gerechtelijk vonnis.
 

Hoe werkt mediaton 

  • Franchisegever of franchisenemer(s) benader(t)(en) de mediator die vervolgens beoordeelt of het conflict zich leent voor bemiddeling. 
  •  Als dit het geval is, benadert de mediator de 'tegenpartij' met de vraag of deze bereid is mee te werken aan bemiddeling. Partijen worden verzocht alle relevante stukken, zoals het franchisecontract en relevante correspondentie, op te sturen
  • Vervolgens worden afspraken ingepland met beide partijen afzonderlijk om het verhaal van beide partijen te inventariseren. Hierna volgt een gezamenlijke afspraak waarin in alle openheid het conflict wordt besproken. De mediator houdt hier de relatie, bedrijfsmatige consequenties en belangen van de partijen centraal. Soms komen partijen in één afspraak al tot oplossingen. En soms zijn er meerdere afspraken benodigd, bijvoorbeeld omdat een mogelijk oplossing verder onderzoek vereist van (één van) de partijen. 
  • Indien partijen tot een oplossing komen legt de mediator deze schriftelijk vast en laat dit stuk door beide partijen ondertekenen. Vervolgens ontvangt iedere partij een exemplaar. 
  • Zijn partijen toch niet tot overeenstemming gekomen, dan zal de mediator hen informeren over de andere mogelijkheden van geschillenbeslechting, zoals arbitrage en de rechter.
     

Bent u nog niet overtuigd?

De uitgangspunten van de franchise zijn verbinding en samenwerking, en sluiten daarmee perfect aan bij de uitgangspunten van mediation. Mediation en franchise zijn dus elkaars ‘natuurlijke’ partner. In de regel hebben partijen er geen baat bij om door een conflict afscheid van elkaar te moeten nemen. In franchising komen partijen pas echt verder met elkaar als franchisegever en franchisenemer weliswaar voor zijn eigen belangen opkomt, maar wel door ook rekening te houden met de belangen van de andere partij. En aldus samen tot een passende oplossing te komen. Het vraagt ook om moed, vooral vanuit franchisegevers. Maar laten we eerlijk zijn, in een open en transparante samenwerking in franchise is dit toch de meest voor de hand liggende methode? 
Meer weten?

Ik beantwoord graag uw vragen over mediation!

Joost Bos

Directeur

Joost Bos Joost Bos
Partner

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Joost Bos
CAPTCHA