De juiste franchisenemer, op het juiste moment, op de juiste plaats

In lijn met de Franchisewet!

Voor veel franchiseorganisaties is het structureel aantrekken en vinden van geschikte franchisenemers een flinke uitdaging. Het is een tijdrovend proces waarbij de snelheid en het succes valt en staat bij het juiste werving & selectieproces. 

De nieuwe Wet Franchise is per 1 januari 2021 van kracht geworden. Dit dwingt alle franchisegevers om het werving & selectieproces zo spoedig mogelijk met de Franchisewet in lijn te brengen. Bij een handeling die niet in lijn is met de Wet Franchise, bijvoorbeeld het niet juist inrichten van het werving & selectieproces, kan er sprake zijn van dwaling, bedrog of acquisitiefraude. Naast de juridische gevolgen kunnen de praktische gevolgen net zo groot zijn: vernietiging van de overeenkomst met bijbehorende terugbetalingen en/of te betalen schadevergoedingen door de franchisegever.
Het is dus van groot belang om het huidige werving & selectieproces in lijn te brengen met de Franchisewet.

Recruitment Consultants

Het dagelijkse werk van de recruitment consultants is het effectief inrichten van werving & selectieprocessen, voor zowel startende formules als het verzorgen van check-ups voor reeds bestaande formules. Zodra dit goed is ingericht selecteren zij zorgvuldig en kritisch franchisenemers voor franchiseorganisaties.

De uitdaging blijft om kandidaten te vinden die niet alleen geschikt zijn als franchisenemer, maar tegelijkertijd ook goed passen bij het DNA van de franchiseformule. 

Daarnaast zijn de consultants gespecialiseerd in het aantrekken en selecteren van (aspirant) franchisenemers die een samenwerking willen aangaan voor de lange termijn. Hierdoor weten zij als geen ander dat bij franchising een succesvolle samenwerking tussen franchisenemer en franchisegever van groot belang is. Denk hierbij aan de klik tussen beide partijen, de competenties van de franchisenemer en zijn of haar passie voor de franchiseformule. 

Wat betekent de Wet Franchise voor werving & selectieprocessen?

In de dagelijkse gesprekken met directeuren, formulemanagers en franchise recruiters uit verschillende franchisebranches komen de consultants vragen tegen als:

 • Wat moet ik nu precies aanpassen in het huidige selectieproces?
 • Ik werk niet met een gestructureerd selectieproces. Hoe kan ik dit proces goed inrichten?
 • Welke activiteiten mag en moet ik ondernemen tijdens de nieuwe stand still periode van 4 weken?
 • Wanneer laat ik de kandidaat nu precies het Precontractueel Informatie Document (PID) tekenen? 
 • Wanneer weet ik of het PID juist is opgesteld?
 • Welke documenten moet ik in het gehele selectieproces laten invullen en tekenen door de (aspirant) franchisenemer? Wanneer is welk document passend?
 • Welke verdiepingsvragen mag en kan ik stellen tijdens het selectieproces?

De belangrijkste aanpassingen uit de Wet Franchise:

 • Vanaf 1 januari 2021 zijn franchiseorganisaties bij nieuwe kandidaat-franchisenemers wettelijk verplicht alle relevante informatie te verstrekken, zodat ze een weloverwogen beslissing kunnen nemen of ze toe willen treden tot de formule. De beste manier om dit te regelen is middels een Precontractueel Informatie Document. Minimaal vier weken voordat de franchiseovereenkomst getekend wordt, moet alle informatie aan de kandidaat-franchisenemer verstrekt worden. Overigens geldt de informatieplicht in de Wet Franchise wederzijds. De franchisegever kan dus ook de franchisenemer vragen bepaalde belangrijke informatie te overhandigen.
 • Er is een verplichting om tijdens het selectieproces een stand still periode van 4 weken in acht te nemen. Tijdens deze periode mogen er geen aanvullende voorwaarden gesteld worden of wijzigingen doorgevoerd worden die mogelijk negatief of bezwarend uitpakken voor de kandidaat-franchisenemer. 

Tips van de recruitment consultants van Koelewijn & Partners

 • Blijf als franchisegever tijdens het selectieproces aandacht besteden aan vragen naar de voortgang en vragen die er spelen bij de (aspirant) franchisenemer, ook tijdens de verplichte stand still periode van 4 weken. Onderschat het belang hiervan en de aandacht die hiervoor nodig is niet. 
 • Wees kritisch naar alle documenten en achtergrondchecks die gebruikt worden tijdens de selectieprocedure. Welke informatie heeft u als franchisegever schriftelijk nodig en wilt u ontvangen van de kandidaat?
 • Ontwikkel franchisenemersdossiers waarin alle informatie wordt bijgehouden over de kandidaat. Bewijsvoering wordt met de Wet Franchise steeds belangrijker.
 • Stimuleer kandidaat-franchisenemer om zelf onderzoek te doen (wat ze volgens de wet ook verplicht zijn). Bijvoorbeeld door aan te geven dat ze externe adviseurs kunnen inschakelen, vestigingsplaatsonderzoeken kunnen uitvoeren en bij vragen altijd contact kunnen opnemen met de franchiseorganisatie. 

Werving & selectieproces in lijn brengen met de Franchisewet

Onderstaand een grove schets van een mogelijk selectieproces welke in lijn is met de Wet Franchise.

 1. Kandidaat meldt zich vanuit het wervingskanaal
 2. Telefonisch intakegesprek of informatiebijeenkomst
 3. Eerste selectiegesprek
 4. Franchise Ondernemers Assessment als onderdeel van onderzoek naar geschiktheid franchisenemer
 5. Tweede selectiegesprek
 6. Stage/meeloop dag
 7. Stand still periode van 4 weken
 8. Verdere voorbereiding door franchisenemer
 9. Start nieuwe franchisenemer

Manuela van Dasselaar & Herma van Hienen
Recruitment Consultants Koelewijn & Partners
recruitment@koelewijn.nl 

Marco Vis Marco Vis
Recruitment Consultant

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Marco Vis
CAPTCHA