Is jouw Retail franchiseformule veranderingsgezind?

Complexe retail perspectieven

Recent luisterde ik naar een interessante Podcast van Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing aan Nyenrode Business Universiteit, in gesprek met Jan Meerman, directeur van InRetail, de grootste brancheorganisatie voor de non-food retail. Daar kwam aan de orde dat in deze sector door inflatie, stijging van minimumloon en daarmee stijging van het gehele loongebouw in combinatie met de verkorting van de werkweek van 38 naar 36 uur wordt verwacht dat de loonkosten met ruim 30% stijgen in drie jaar tijd. Dit is een meer dan uitdagende ontwikkeling in een sector waar de marges sowieso al jaren krapper worden. De prijsdruk vanuit de grote internationale online platforms die weinig winst maken, maar wel enorme volumes realiseren zijn hier in hoge mate debet aan. En dan komt daar nog de noodzaak bij voor aandacht voor duurzaamheid, digitalisering en de zich snel ontwikkelende mogelijkheden van Artificial Intelligence. Kortom; het businessmodel van de Retail is al maar complexer geworden.  

Toekomst van het retail businessmodel

Hoe nu verder? Daar kunnen de Retail deskundigen (nog) geen eenduidig uitsluitsel op geven, eenvoudigweg omdat er nog weinig goede voorbeelden zijn die bewezen succesvol zijn. Maar duidelijk is wel dat er alle aanleiding is om vol in te zetten op nadenken over de toekomst. Zo dienen nieuwe of aangepaste businessmodellen overwogen te worden. Denk daarbij aan waarde toevoeging voor de consument, “retail as a service”, bijvoorbeeld een keukenspecialist die naast de volledige installatie ook de stukadoor en schilder regelt of de introductie van meer abonnement structuren gekoppeld aan producten. Of aanbieders die zich heel nadrukkelijk concentreren met een focus op duurzaamheid.  

Het zijn ideeën, waar experimenten mee plaatsvinden. Eenvoudige oplossingen zijn er nog niet, en zeker niet voor iedereen in de Retail. Gemeenschappelijke opinie lijkt er wel te zijn dat de uitdagingen te lijf gegaan dienen te worden door de samenwerking tussen ondernemers op te schroeven. Zowel verticaal met de leveranciers als horizontaal met collega-ondernemers. De Foodsector is daarvoor een goed voorbeeld, omdat daar de marges altijd al veel krapper waren.

Franchise met toekomst

Het franchisemodel heeft hiervoor in de basis een goed vertrekpunt. Franchisegevers kunnen onder meer door adequate informatie-uitwisseling met leveranciers de “ketenkosten” verder reduceren met lagere inkoopkosten tot gevolg. Franchisenemers zitten lokaal kort op de consument en kunnen daar voor maximale verbinding en service zorgen. Centraal ontzorgt de franchisegever de franchisenemers in veel opzichten en bevordert franchisegever een minimale inzet van de schaarste, de arbeid. De krachtenbundeling maakt het mogelijk op de vele aandachtsgebieden te kunnen schakelen.  

Voorwaarde voor succes

Veel aandacht is in de laatste jaren gegaan naar juridisch verantwoord handelen tussen franchisegever en franchisenemers. Maar juist nu verdient niet alleen deze juridische kant de aandacht, maar juist de praktische kant van de samenwerking tussen franchisenemers en franchisegevers zelf. En dan met name de innovatiekracht van franchisegever en franchisenemers gezamenlijk.  

Juist in het franchisemodel bestaat er ruimte voor diversiteit in de uitvoering in de regio, bijvoorbeeld door het uitvoeren van pilots op allerlei gebied. Laat niet de juridische positiebepaling, “wat mag jij wat mag ik” leidend zijn, maar ga met de vertegenwoordiging van franchisenemers écht in gesprek om ervoor te zorgen dat er in goed overleg vele experimenten plaats kunnen vinden om consumenten op vernieuwende wijze van dienst te zijn. En aan de hand van een eventueel succes de innovatie te omarmen en daarvoor nieuwe verdeelsleutels voor kosten en verdiensten af te spreken. Laat de meest basale functie van franchising, de samenwerking, tot volle ontwikkeling komen om ook in de toekomst te floreren.  

Wil je weten hoe wij de innovatiekracht bij franchisegevers en franchisenemers kunnen bevorderen? Neem dan contact op met Koelewijn & Partners via het formulier!

Lees meer over:
Joost Bos Joost Bos
Partner

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Joost Bos
CAPTCHA