De ins en outs van payrolling

Payrollen van medewerkers is een groeiend fenomeen binnen het Nederlandse bedrijfsleven. Een groot aantal bedrijven maakt al gebruik van payrollorganisaties. In 2008 waren er welgeteld maar liefst 100.000 payrollmedewerkers. Voor de komende jaren is de verwachting dat één op de drie bedrijven met meer dan twintig werknemers gebruik gaat maken van payrolling. En dit geldt voor ruim de helft van de bedrijven met minder dan twintig medewerkers!

Wat is payrolling?

U wilt als bedrijf de focus hebben op uw core business en u zo min mogelijk hoeven te richten op bijkomende werkzaamheden. Echter als werkgever wordt u steeds meer geconfronteerd met strenge en ingewikkelde wet- en regelgeving. Hierdoor besteedt u meer tijd aan bijvoorbeeld de personeelsadministratie en de hierbij komende werkzaamheden. En wat denkt u van de risico’s die u loopt en de kosten die u maakt met betrekking tot zieke medewerkers?

Bij payrolling geeft een bedrijf het werkgeverschap uit handen en komt het personeel in dienst van de payrollorganisatie. Het payrollbedrijf wordt juridisch werkgever en neemt alle werkgeversverplichtingen en risico’s over. Het bedrijf blijft hierbij zelf wel verantwoordelijk voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers, het beoordelen, de planning en dagelijkse begeleiding op de werkvloer.

Een bijkomend voordeel van payrolling is dat de payrollorganisatie medewerkers flexibeler kan contracteren dan dat reguliere bedrijven dit kunnen.

Motieven om te kiezen voor payrolling

Er zijn verschillende motieven om te kiezen voor payrolling. Kleine werkgevers en werkgevers in sectoren waar veel oproepkrachten werken, profiteren direct van het uitbesteden van het werkgeverschap aan een payrollorganisatie. In die sectoren is het aantal arbeidsuren te klein ten opzichte van de bijbehorende werkzaamheden. Uitbesteden aan een payrollorganisatie levert dus een directe kostenbesparing op.

Motieven:

 • u wilt minder werkgeversrisico’s
 • u wilt geen kosten bij ziekteverzuim
 • u wilt een lager ziekteverzuim door betere verzuimbegeleiding
 • u wilt minder personeelskosten
 • u wilt uw medewerkers flexibel kunnen inzetten
 • u wilt minder administratie
 • u wilt betrokken medewerkers

De voordelen van payrolling voor medewerkers

 • ruim(er) pakket aan arbeidsvoorwaarden
 • groot aantal personeelsvoorzieningen
 • meer (rechts)zekerheid
 • werkgelegenheidsgarantie
 • uitstekende cao
 • juiste en tijdige betaling

Aanbieders van de payrolldienstverlening

Er is een aantal grote aanbieders actief. Maar door de groter wordende vraag zijn ook steeds meer kleinere aanbieders tot de markt toegetreden. Als de keuze voor een payrollorganisatie gemaakt moet worden, is het van belang dat bepaalde criteria in acht worden genomen:

 • is de payrollorganisatie aangesloten bij een brancheorganisatie
 • is de payrollorganisatie gecertificeerd conform de NEN norm 4400-1
 • beschikt de payrollorganisatie over een WKA Verklaring

Wat kost payrollen?

In de meeste gevallen betaalt u een tarief voor ieder door de medewerker gewerkt uur. De opbouw van dit tarief ziet er als volgt uit:

bruto uurloon X omrekenfactor = tarief payroll (exclusief btw)

In de omrekenfactor zijn de diverse kostprijselementen (reserveringen, werkgeverspremies, ziekte et cetera) en de opslag voor de payrollorganisatie al verwerkt.

 

Meer weten?

Wilt u meer weten over payrolling? Dat kan! Vraag via onze website www.payrollselect.nl gratis het volledige whitepaper “de Ins en Outs van Payrolling” aan!

Maurice Hennevelt

Marketing Manager

Payroll Select Nederland bv

Lees meer over: