Home Instead: Mensgerichte thuisservice

Het aantal thuiszorgorganisaties groeide gestaag de afgelopen jaren. Maar toch ontbrak er iets aan de zorg voor ouderen vonden drie ondernemers uit de gezondheidszorg.

Op zoek naar ‘mensgerichte thuisservice’ vonden zij een Amerikaanse franchiseformule op hun pad. Inmiddels draait een pilot-vestiging van Home Instead en starten de eerste franchiseneemsters begin volgend jaar. In de herfst van 2011 verwierven Eric Kindt, Laurens de Goeij en Bas Steenbergen de franchiserechten van Home Instead in Nederland. Ons land was daarmee het zeventiende land ter wereld waar de formule voor niet-medische thuisservice neerstreek, na bewezen diensten in thuisbasis de Verenigde Staten. Daar werd Home Instead in 1994 opgericht door Paul en Lori Hogan, naar aanleiding van ervaringen met de thuiszorg voor hun grootmoeder. Het drietal Nederlanders had al een particulier zorgbedrijf in het oosten van het land, Woonzorgnet. Daarmee bieden zij woonondersteuning voor mensen met psychische problemen. “We hebben veel kennis over wat er in de zorg gebeurt en daarnaast weten wij hoe je een commercieel bedrijf moet runnen”, licht Bas Steenbergen toe. Zij signaleerden een sterke vraag vanuit de markt van thuiswonende ouderen. “Er zijn nu allerlei thuiszorgorganisaties. Maar veel ouderen ervaren de thuiszorg als erg taakgericht. Hulpverleners vliegen na een zorgindicatie in om een steunkous aan te doen en vertrekken dan snel weer. Terwijl de ouderen juist behoefte hebben aan voorzorg.

Die voorzorg bestaat uit ‘het ondersteunen van mensen op allerlei manieren zodat ze goed en langer thuis kunnen wonen’. Dus hulp bij boodschappen doen, maaltijden bereiden, de administratie en andere huishoudelijke klusjes. Of gewoon een kop koffie drinken en een praatje maken. De service is niet-medisch maar soms wordt een grijs gebied betreden, bijvoorbeeld bij het helpen met wassen en aankleden.

Vrouwelijke ondernemers

De klant betaalt voor de service per uur. Steenbergen: “Veel mensen hebben een indicatie vanuit de AWBZ of WMO en kunnen met die toelage ook diensten bij ons afnemen. Op zich is dat al een zeer ingewikkeld verhaal, waarbij wij de ouderen ook helpen.” Daarmee wil hij duidelijk maken dat de particuliere thuisservice niet alleen voor de rijken is weggelegd, een vooroordeel waar de drie ondernemers wel tegenaan lopen. “De professionals houden het nu nog regelmatig tegen. Verpleegkundigen, thuiszorgorganisaties, welzijnswerkers en huisartsen verwijzen daardoor soms moeilijk naar ons.” Een kwestie van tijd, verwacht hij. “Nederland denkt nu nog heel erg vanuit de zorg, maar daar ligt een wereld aan vooraf. Het is beter daarin te investeren, zodat mensen langer op hun eigen benen kunnen staan.” Daarnaast zal de vergrijzing de mensen richting deze nichemarkt stuwen. “De overheid zet de rem op uitgaven aan de zorg. Daardoor zullen mensen meer met eigen middelen moeten doen. Dat gaat erg veel vergen van ouderen. Zij redden het niet meer. Dan zijn wij er.” De pilot in Heemstede draait inmiddels naar grote tevredenheid. “De achterkant van het bedrijf staat goed en het werk is uitdagend. We vechten voor iedere klant. Er is nog een wereld te winnen.”

Het vlekkenplan voor de komende vijf tot acht jaren voorziet in landelijke dekking met dertig tot veertig franchisenemers. De eerste franchisevestiging in Nijmegen opent begin 2013 en gaat door twee vrouwen gerund worden. Ook voor de volgende vestigingen zijn er vooral vrouwelijke kandidaten, afkomstig uit verschillende sectoren. “Vrouwen voelen zich door het concept aangesproken, zij zien allerlei kansen. En het is natuurlijk een sector waarbij het gaat om een combinatie van ondernemerschap en een drive voor persoonlijke dienstverlening, daar zijn vrouwen goed in”, verklaart hij de oververtegenwoordiging van vrouwen. Maar natuurlijk zijn mannen ook welkom als ondernemer.