Hoe Yarden een pensioenregeling voor haar franchisenemers regelde

Saai, ingewikkeld, duur. Het zijn zomaar wat kreten die opdoemen wanneer het gaat over de pensioenvoorziening binnen de franchiseorganisatie. Uitvaartorganisatie Yarden heeft een oplossing gevonden voor de franchisenemers en hun medewerkers om toch pensioen aan te kunnen bieden. 

Yarden is de afscheidsspecialist met een groot aantal uitvaartcentra, crematoria, begraafplaatsen, professionele uitvaartverzorgers en franchisenemers in Nederland. Voor die laatste groep heeft Yarden recent de pensioenvoorziening geregeld in samenwerking met Brand New Day. “Er was nog niets centraal geregeld. Wij dachten namelijk altijd dat het te duur en te ingewikkeld was om een goede pensioenvoorziening voor onze franchisenemers van de grond te krijgen. Ik heb in 2016 toch de stoute schoenen aangetrokken en intern de discussie hierover aangezwengeld”, vertelt Ben Buitelaar, Manager Franchise bij Yarden.

Al snel kreeg hij groen licht van de directie om onderzoek te doen naar de mogelijkheden. “Yarden heeft 1 miljoen verzekerden. Deze klanten waarderen ons gemiddeld met een 9,4. Er is dan ook sprake van een hoogwaardige en gespecialiseerde dienstverlening, die uitgevoerd wordt door onder meer franchisenemers met een grote passie voor hun vak. Hen ondersteunen we optimaal, zodat zij iedereen een goed afscheid kunnen geven. En bij die ondersteuning hoort ook het faciliteren van een pensioenregeling.”

Wettelijk verplicht

Daarbij zijn franchisenemers vaak wettelijk verplicht een pensioenregeling voor hun werknemers te regelen, legt Theo Aanhaanen van Brand New Day uit. “In Nederland is het zo geregeld dat iedere ingezetene een AOW-uitkering krijgt. Daarnaast wordt in veel gevallen pensioen via de werkgever opgebouwd. Vaak verplicht via een pensioenfonds, maar vaak ook vrijwillig. Dit hangt af in welke bedrijfssector je werkzaam bent. Daar bovenop kan je in privé ook pensioen opbouwen via bijvoorbeeld een lijfrente.”

Bij franchisenemers die werkzaam zijn in de zogenaamde vrije sector, waarvoor dus geen verplicht pensioenfonds of CAO van toepassing is, is het pensioen voor de werknemers vaak niet geregeld. “Vrije sectoren zijn veelal bedrijven die actief zijn in (zakelijke) dienstverlening en sport en wellness”, weet Aanhaanen.  

Wensen in kaart

Yarden is voor de precieze invulling van de pensioenregeling voor de franchisenemers gaan overleggen met de franchiseraad. “Zo hebben we de wensen in kaart gebracht. Vervolgens hebben we een bijeenkomst gehad waarvoor alle franchisenemers waren uitgenodigd. Daar is uitgelegd waarom een goede regeling belangrijk is, wat wij voor ogen hadden en dat wij samen met specialisten onderzoek zouden doen naar de best passende pensioenregeling op basis van de wensen. De kosten voor dat onderzoek hebben wij voor onze rekening genomen”, aldus Buitelaar. Hij benadrukt dat het inschakelen van een adviesbureau, van experts essentieel is. “De materie is ingewikkeld en doe-het-zelven is ontzettend tijdrovend. Bovendien kennen specialisten de pensioenmarkt en hebben zij de juiste kennis in huis.” Een franchiseorganisatie kan hiervoor ook rechtstreeks met Brand New Day contact opnemen, vult Aanhaanen aan.

Het onderzoek maakte duidelijk dat een regeling via een Premie Pensioen Instelling passend zou zijn. De Premie Pensioen Instelling is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen en bouwt vermogen op voor werknemers. Ook voert ze pensioenregelingen administratief uit. “Belangrijke uitgangspunten waren namelijk het feit dat de regeling marktconform moest zijn en moest voldoen aan de CAO Uitvaartbranche. Ook was er sterk de wens om maatwerk te kunnen toepassen, en dat er binnen dezelfde regeling een mogelijkheid moest zijn om voor DGA’s en ZZP’ers een pensioenproduct af te sluiten”, vertelt Buitelaar.

Losse modules

Na een onderzoek met benchmark kwam het onafhankelijke adviesbureau met het advies om voor Brand New Day als Premie Pensioen Instelling te kiezen. “Brand New Day collectief pensioen bestaat uit vijf losse modules, waarmee de franchisenemers van Yarden het pensioen voor hun werknemers zelf samen kunnen stellen. Ze kunnen de medewerkers de mogelijkheid bieden om extra bij te sparen of hen te verzekeren voor overlijden vóór de pensioendatum of arbeidsongeschiktheid. Ook kunnen ze zelf pensioen opbouwen via een pensioenrekening via Brand New Day”, zegt Aanhaanen.

Deze oplossing sluit aan op de wensen van Yarden als het gaat om de pensioenregeling. “Wij hebben weliswaar het initiatief genomen en wilden het gewoon goed regelen. Maar de franchisenemers zijn zelf verantwoordelijk om als werkgever te voldoen aan de wettelijke- en CAO-eisen. De franchisenemer gaat dan ook op persoonlijke titel het contract aan met de Premie Pensioen Instelling. De franchiseraad heeft hierin alleen een adviserende rol richting alle franchisenemers. Dit geldt ook voor Yarden Franchise die alleen een faciliterende rol heeft en hierin geen partij is”, aldus Buitelaar.

Mantelovereenkomst

De uitkomsten van het onderzoek zijn uiteindelijk voorgelegd aan de franchiseraad, die vrijwel direct positief reageerde, vertelt Buitelaar verder. “Als men ‘nee’ had gezegd, dan zou iedere franchisenemer zelf op zoek moeten gaan om voor haar medewerker(s) een pensioenregeling te regelen die voldoet aan de wettelijke en CAO-eisen. Gelukkig was dit niet het geval en konden we de opdracht aan het adviesbureau geven om samen met Brand New Day tot een concept mantelovereenkomst te komen.”

Die concept mantelovereenkomst is voor akkoord opnieuw voorgelegd aan de franchiseraad. “Na hun akkoord is het concept definitief gemaakt. In een nieuwe bijeenkomst voor franchisenemers, die belegd is door de franchiseraad, is de overeenkomst toegelicht. Daar zijn de keuzemogelijkheden die iedere individuele franchisenemer heeft uitgelegd en is er gesproken over de implementatie. Ook konden de franchisenemers zich meteen aanmelden”, verklaart Buitelaar. Het hele traject om te komen tot een gedragen pensioenregeling heeft twaalf maanden geduurd. In het voortraject van tien maanden heeft verreweg het meeste werk gezeten, stelt Buitelaar. “Veel overleggen, veel sparren. Het kost tijd. Maar dat is niet erg, want het resultaat mag er zijn. Na twaalf maanden was iedereen in onze franchiseorganisatie up and running en hebben onze franchisenemers en hun medewerkers nu een goede regeling via Brand New Day. En daar zijn we best trots op.”

Lees meer over:
Martijn Louws Martijn Louws
Redacteur
Bekijk ook