Een heftige tijd: AG Hart Advocaten

AG Hart Advocaten te Rotterdam heeft in haar geschiedenis van 121 jaar verschillende crisissen voorbij zien komen. Zo heeft AG Hart Advocaten twee wereldoorlogen en verschillende economische recessies en/of depressies meegemaakt. Recent heeft de Coronacrisis voor aanzienlijke schade gezorgd in het Retail- en Horecalandschap en nemen de zorgen om de torenhoge inflatie en de gevolgen daarvan met de dag toe. Gezien de huidige, roerige tijd zijn Mr. Jeff ’t Hart en Mr. Diana van Arkel voor deze bijdrage gevraagd de hoogtepunten van het afgelopen jaar in beeld te brengen.

Sinds 2012 wordt dit niche-kantoor geleid door mr. Jeff ’t Hart. Hij is een begrip binnen de Franchise- en Retailwereld. De afgelopen 120 jaar garandeert AG Hart Advocaten haar cliënten en kwalitatief hoogstaande juridische en commerciële dienstverlening. Persoonlijk, laagdrempelig, adequaat en betrokken.

’t Hart: Door de Coronamaatregelen heeft een groot deel van 2021 in het teken gestaan van de pandemie. Door verplichte sluitingen werden veel ondernemers in de kern van hun bestaan geraakt en was er veel onduidelijkheid welke partijen in aanmerking kwamen voor steunmaatregelen. Horecaondernemers- en Retailers zagen hun winsten (en inkomen) verdampen en waren veelal niet in staat bijvoorbeeld de huurpenningen te voldoen. Daarbij moesten zij lijdzaam toezien dat veel personeel vertrok om later niet meer terug te keren.

Van Arkel: In dat kader waren we in zowel 2021 als een gedeelte van 2022 vaak druk met het onderhandelen met verhuurders om onze cliënten tegemoet te komen. Dit resulteerde meestal in een minnelijke regeling, maar in sommige gevallen moest helaas ook de rechter eraan te pas komen. Een aantal procedures lopen op dit moment nog steeds.

’t Hart: Aan het begin van 2022 leek er toch licht aan het eind van de tunnel zichtbaar te worden. Nadat een mildere variant van het Coronavirus zich aandiende, het vaccinatieprogramma op stoom was geraakt en de ziekenhuisopnames in rap tempo afnamen, gingen ook de winkelstraten, restaurants en uitgaanslocaties gelukkig weer langzaam maar zeker open. Retail en Horeca gingen weer op volle toeren draaien om de opgelopen schade te herstellen en het publiek liet zien dat het nog altijd behoefte had aan gezelligheid én consumeren.

Van Arkel: Dit kun je als een hoogtepunt van 2022 beschouwen. Na een zeer gure periode met veel tegenwind bleek een groot deel van de Retail en Horeca toch het hoofd boven water te hebben gehouden en merkte je in franchiseland dat iedereen bereid en enthousiast was om eindelijk weer vol aan de slag te gaan. De kracht en weerstand van het zelfstandig ondernemerschap binnen franchise was hierbij een drijvende factor.

’t Hart: Ik bemerkte bij onze cliënten, zowel franchisenemers als -gevers, dat de opluchting groot was en ondanks alle tegenwind de motivatie en het doorzettingsvermogen niet aan kracht had ingeboet. Ook zagen wij vervolgens dat (nieuwe) formules plannen ontwikkelden om te gaan franchisen en/of met bestaande formules te gaan expanderen. Een hoogtepunt was dat wij door een gerenommeerde Amerikaanse formule gevraagd zijn ze te begeleiden bij expansie naar Zuid-Amerika en Europa. De afgelopen periode heb ik daarom een aantal keren in Noord- en Zuid-Amerika gewerkt. Vooral in de Verenigde Staten viel het mij overigens al snel op dat de prijzen daar in rap tempo opliepen en franchiseformules ook moeite hadden voldoende personeel te vinden.

Van Arkel: We zijn in 2022 gelukkig weer regelmatig over de grens gegaan, wat altijd leuk is en voor afwisseling zorgt. Zo ben ik aan het begin van de zomer een week in Turkije geweest om met ons internationale advocatennetwerk Galexy de toekomstplannen verder uit te werken.

’t Hart: Naast Corona, wat momenteel nog redelijk in de luwte toekijkt, heeft 2022 ook nieuwe uitdagingen gebracht. De inval in Oekraïne en de daaropvolgende energiecrises kon uiteraard niet op een slechter moment plaatsvinden. Nadat de Centrale Banken wereldwijd enorme steunpakketten hadden opgetuigd, met een historische verhoging van de schuldenlasten en het bijprinten van geld tot gevolg, heeft er een (wederom historische) ontwaarding plaatsgevonden. Dit in combinatie met de energiecrisis en de wereldwijde ‘supply shock’ is een zorgelijke ontwikkeling die ook binnen franchise vraagt om een proactieve benadering. In dat kader zijn wij met verschillende formules in gesprek om zo toekomstbestendig als mogelijk door deze en de aankomende, zeer uitdagende, periode te komen. Flexibiliteit en gezamenlijk optrekken is daarbij van eminent belang. Zorg dat je goed voorbereid de economische herfst en winter ingaat, is daarbij het devies. Veranderingen inzetten als het water inmiddels aan de lippen staat, is immers veelal een stuk lastiger dan dat je het op een moment van relatieve rust doet. In dat kader is één van mijn hoogtepunten van dit jaar dat de Ondernemersvereniging van Jumbo, waarbij wij al sinds jaar en dag als juridisch adviseur betrokken zijn en worden, een nieuw Conditiestelsel met Jumbo zijn overeengekomen, waarbinnen het “samen ondernemen, samen winnen” principe een belangrijk onderdeel vormt. Want al lijkt de publieke opinie soms anders te veronderstellen ook de supermarktbranche heeft haar juridische en economische uitdagingen en volgen de ontwikkelingen binnen deze branche zich zeer snel op.

Van Arkel: Voor wat betreft de toenemende kosten van de ‘supply chain’ hebben wij als kantoor diverse onderhandelingen gevoerd tussen franchisegevers en franchisenemers om ervoor te zorgen dat deze onzekere periode niet lijdt tot een vertrouwensbreuk tussen de samenwerkende partijen. Dat de kosten zijn gestegen, nog steeds stijgen, is evident, een goede samenwerking moet prioriteit hebben en het vertrouwen in elkaar én de formule dient te blijven bestaan.

‘t Hart: Naast voornoemde hoogtepunten en uitdagingen is het goed te beseffen dat in ons 121-jarige bestaan, is gebleken dat crisissen niet eeuwigdurend zijn en uiteindelijk altijd weer worden opgelost. Tot dat moment is het van groot belang met ‘de neus omhoog en kop in de wind’ tijdig maatregelen te nemen en zo nodig bestaande strategieën enigszins aan te passen. Een proactieve houding is daarbij een vereiste. Het verleden heeft geleerd dat een crisis vaak ook weer mogelijkheden biedt. Ik citeer hierbij graag een mooie uitspraak van Winston Churchill:

“Vliegers stijgen het hoogst als ze tegen de wind in gaan.”

In dat kader willen wij van AG Hart Advocaten iedereen voor 2023 al het goeds toewensen en hopen wij op veel hoogtepunten in 2023! Uiteraard staan wij ook in 2023 bij voor- en tegenspoed tot jullie beschikking.

Lees meer over:

AG Hart Advocaten garandeert cliënten een kwalitatief hoogstaande juridische en commerciële dienstverlening. Wij staan voor persoonlijk, laagdrempelig, adequaat en betrokken. Ons team heeft één doel voor ogen: voor iedere cliënt een optimaal resultaat realiseren.
 

Stel je vraag aan Diana van Arkel
CAPTCHA