‘Franchise is leren van collega-ondernemers’

De nieuwe directeur franchise van Flynth, Robert Vonk, kent de franchisewereld met meer dan 20 jaar ervaring van binnenuit. “Franchise is het kopiëren van succes”, luidt zijn korte definitie. Precies op dat vlak ligt de toegevoegde waarde van Flynth, stelt hij.

“Flynth zorgt ervoor dat franchisenemers, mede dankzij goede en inzichtelijke data, zich kunnen spiegelen aan college-ondernemers en zich daardoor kunnen verbeteren,” vat hij de kern van de dienstverlening samen. 

Sinds 1 juni is Robert Vonk gestart als de nieuwe directeur franchise van Accountants- en adviesbureau Flynth. Hij kent Flynth goed vanuit het verleden. “Ze leverden de dienstverlening voor een aantal formules waarvoor ik heb gewerkt.” Zijn voorganger bij Flynth, Kees Seip, belde hem met de vraag of de functie van directeur franchise iets voor hem was. “Daar heb ik over nagedacht. Ik kwam tot de conclusie dat de dingen die ik voor mijn eigen bedrijf deed zeer goed aansluiten bij de franchisepraktijk van Flynth. Je bent bezig met toegevoegde waarde te creëren voor je klanten. In dit geval de franchiseorganisaties die zijn aangesloten bij Flynth.”

Onafhankelijk

Vonk heeft de afgelopen 20 jaar verschillende rollen vervuld bij meerdere franchiseorganisaties, waaronder De Hypotheker, Van Bruggen Adviesgroep en Woonaccent Makelaars. “Binnen deze organisaties heb ik, in franchise-gerelateerde functies, alle facetten van franchise goed leren kennen.” Vonk was onder meer franchise- en formulemanager, ‘waarbij je namens de formule met de ondernemers tot een goede formulebewerking komt’, tot algemeen directeur, ‘waarbij je de formule daadwerkelijk aanstuurt’. “Ik was bezig met franchisenemers en heb aan de beleidskant gewerkt aan het continu verbeteren van de formule.”

Na bijna twintig jaar franchise-ervaring had Vonk het gevoel dat hij heel goed voor zichzelf verder kon. Het resulteerde in een franchise consultancybedrijf waar hij vanaf 1 januari 2016 verschillende klanten bijstond op het gebied van franchise en franchiseaangelegenheden. “Ik had meteen een opdracht. Van daaruit heb ik mijn bedrijf opgestart en een aantal franchisenemers en franchisegevers op verschillende vlakken geadviseerd.” Opdrachten bestonden uit franchisenemers die een moeizame relatie hadden met hun franchisegever en behoefte hadden aan een soort van mediator om de contacten naar een beter niveau te brengen, tot het daadwerkelijk opzetten van een franchiseorganisatie en ondernemers helpen om een franchiseformule te ontwikkelen.

Kennispartner

“Ik zeg altijd in Jip-en-Janneke-taal ‘franchise is het kopiëren van succes’. Dat is in mijn perceptie de kern van franchise. Afgezien van de gezamenlijke marktbewerking en marketing, waardoor je een sterkere vuist kunt maken. Je kopieert de ‘best-practices’ van de formule en de franchisenemers, waardoor alle franchisenemers en uiteindelijk ook de franchisegever profiteren van het gezamenlijke succes. Om dat te doen, heb je data nodig en moet je goed kunnen vergelijken en zo leren van succesvolle franchisenemers. Flynth zorgt ervoor dat je dankzij goede, transparante data andere ondernemers in een franchiseformule successen kunnen kopiëren.”

Met ruim twintig jaar zicht op en ervaring in de franchisemarkt is Flynth een betrouwbare kennispartner voor zowel franchisegever als franchisenemer. “Er zit een groep medewerkers met goede kennis van de franchisemarkt en de formules. Die combineren dat met advieswerkzaamheden,” vertelt Vonk. “Ondernemers zijn over het algemeen bezig met hun vak. Ze hebben daarbij soms minder oog voor de cijfers, trends en ontwikkelingen in hun alledaagse praktijk. Flynth levert deze expertise. 

Daarnaast ondersteunen we ondernemingen bij het opstarten van een franchiseformule. Flynth helpt bij het gehele proces; het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek, franchiseovereenkomst, handboeken en franchisestructuur. Ook ondersteunen we bestaande formules met vestigingsplaatsonderzoeken, benchmarking, accountancy dienstverlening, begrotingen, financieringsaanvragen, subsidietrajecten, dealadvies (aan/verkoop onderneming) en juridische ondersteuning.”

Kort op de bal

Accountancy dienstverlening, benchmarking en advies vormen een belangrijke basis voor samenwerking met franchisenemers. De rol als adviseur is altijd beperkt tot ofwel de franchisegever dan wel de franchisenemer. Flynth ondersteunt franchisenemers door goede cijfermatige onderbouwing te bieden en door op ‘realtime’ basis te kunnen schakelen op de cijfers en daar een analyse op los te laten. De Flynth-adviseurs hebben inzicht in het verloop van de omzet en kosten van de franchisenemer. 

“Flynth wil graag als businesspartner naast haar klanten staan”, benadrukt Vonk. “We staan voor korte lijnen en daardoor kunnen we ‘kort op de bal zitten’ als het gaat om het waarnemen van trends en het signaleren van mogelijke aanpassingen die onze klanten ten goede kan komen. Bij de franchisenemer is het mede-ondernemen met die ondernemer. We leveren cijfermatige begeleiding op basis van formulekennis, begroting en vestigingsplaatsonderzoeken. De adviseurs kijken naar mogelijkheden en ontwikkelingen en eventuele aanpassingen van het businessmodel. De franchisegever is over het algemeen zeer content over de manier waarop wij aan de kant van de franchisenemer adviseren en sturen. Het zorgt ervoor dat onze franchisepraktijk groeit.”

Wet franchise

Een ontwikkeling die de komende tijd speelt is de nieuwe franchisewetgeving. “Dat geeft zowel voor franchisegevers als franchisenemers uitdagingen. De overheid gaat het model franchisenemer-franchisegever vrij stringent organiseren. Dat betekent dat organisaties de bestaande afspraken kritisch tegen het licht moeten houden en de verhouding tussen franchisegever en franchisenemer moeten veranderen. Daar zou Flynth een rol in kunnen spelen.” Up-to-datecijfers en informatie worden met de nieuwe regelgeving nog belangrijker, benadrukt Vonk. “Je moet de discussie voor zijn. Wij kunnen de franchisenemer en franchisegever voorzien van de benodigde data, samen met een advies om te voldoen aan de Wet franchise.”

“We willen groeien in de branches waar we sterk in zijn, de supermarkten, food & retail en financiële dienstverlening, maar ook in andere branches willen we klanten naar ons toehalen”, benadrukt Vonk. Flynth kiest met Flynth Franchise voor een centrale positie in deze markt. Met kennis gedreven, persoonlijke en op maat gemaakte dienstverlening voor zowel franchisenemers als franchisegevers wil Flynth zich profileren als dé adviseur voor deze doelgroep. Dat gebeurt vanuit de locaties in Zwolle, Den Bosch, Rotterdam en Ridderkerk.