De afgeleide succesformule

Succes & franchise

Een succesvol bedrijf hebben, betekent niet automatisch dat je ook succesvol zal worden en blijven als franchisegever.

Franchisesucces meetbaar?

Franchisesucces begint bij een vraag die nog wel eens wordt overgeslagen: wat is het beoogde doel van franchise? Voor de één kan dat zijn groei in omvang en grotere naamsbekendheid, voor de ander een betere waarborg van continuïteit en voor weer een ander een hogere bedrijfswinst. Kortom, verschillende franchisegevers kunnen succes op geheel andere wijze meten. Bovendien kunnen de doelstellingen en bedrijfsplannen in de loop van tijd veranderen.

Koerswijziging met afgeleide formule

In mijn franchiserecht praktijk kom ik met regelmaat franchiseorganisaties tegen die gedurende de looptijd van de franchiseovereenkomst van koers willen veranderen. Soms zo rigoureus dat gesproken kan worden van introductie van een afgeleide formule: (kort gezegd) een zakelijke formule die met onderscheidende kenmerken overeenstemt met de (oorspronkelijke) franchiseformule terwijl de goederen en/of diensten geheel of grotendeels hetzelfde zijn als die van de franchiseformule. Als denkbare voorbeelden van afgeleide formules worden vaak genoemd een nieuwe ‘to go-formule’ en een nieuwe webshop.

Flexibiliteit

Als franchisegever sluit je meerjarige franchisecontracten met franchisenemers waar je als franchisegever zelf nog jarenlang aan vast kan zitten. Indien je flexibel wilt blijven en de optie van introductie van een afgeleide formule open wilt houden, dan dien je hier al bij het sluiten van de franchiseovereenkomst bij stil te staan.  Dit alleen al om voorafgaand aan het sluiten van de franchiseovereenkomst tijdig informatie over te verstrekken aan de (beoogde) franchisenemers over een mogelijke afgeleide formule. Maar ook om desgewenst de volgens de Wet Franchise nodig zijnde bevoegdheid tot introductie van een afgeleide formule vast te leggen in de franchiseovereenkomst gekoppeld een bepaald financieel niveau, indien je als franchisegever minder/niet afhankelijk wenst te zijn van instemming van iedere individuele franchisenemer.

Juridisch verantwoord franchisesucces

Helaas komt het nog voor dat bedrijven die starten als franchisegever een franchisecontract slechts laten toetsen aan wet- en regelgeving en vooral nadenken over de fee-structuur. De strategie, flexibiliteit en het succes op langere termijn blijven daarbij wel eens onderbelicht. Bijzondere aandacht voor jouw doelstellingen op korte en lange termijn in relatie tot de vast te leggen afspraken is een belangrijke bouwsteen voor een echte succesformule. Dit in het belang van de continuïteit, flexibiliteit en de ontwikkeling van jouw franchiseorganisatie. 

Jorg van de Peppel Jorg van de Peppel
Advocaat en eigenaar van Pep Legal

Advocatenkantoor Pep Legal is volledig gespecialiseerd in franchiserecht.  Advocatenkantoor van bekende franchisemerken en groeiende franchiseformules.

Stel je vraag aan Jorg van de Peppel
CAPTCHA