De 10 belangrijkste vragen die je als toekomstige franchisenemer moet stellen!

Franchise past echter niet bij iedereen. Zowel als aspirant-franchisenemer en als franchisegever wordt er bewust gekozen voor een lange termijn relatie. Een gezamenlijke ‘klik’ en wederzijds vertrouwen is essentieel. Tijdens de onderzoeksfase benadrukken wij als recruiters, richting aspirant-franchisenemer, dan ook altijd het belang om zich goed te verdiepen in de formule en de mensen die erbij betrokken zijn. 

10 essentiële vragen om te stellen

Graag geven wij enkele waardevolle tips aan jou als aspirant-franchisenemer, zodat je weet welke vragen je het beste kunt stellen aan een franchisegever. De antwoorden zijn niet goed of fout, ze maken inzichtelijk vanuit welke idealen de franchiseorganisatie geleid wordt. 10 vragen die je als franchisenemer moet stellen aan jouw toekomstige franchisegever:

1. Waarom zijn jullie een franchiseorganisatie begonnen? 

Wat zijn de ambities van de franchiseorganisatie? Welke visie heeft de franchiseorganisatie? Financiële overwegingen? Grotere commitment dan werken met filiaalleiders? Uniformiteit van de formule wordt slimmer gewaarborgd?

2. Welke doelen streeft de franchisegever na? 

Voor jou als aspirant-franchisenemer geeft dit inzicht in de ambitie van de organisatie. Gaat de organisatie voor snelle expansie, winstgevendheid, innovatie of zijn er internationale ambities? Ligt de nadruk op: omzet, service, kwaliteit? 

Denk goed na wat deze antwoorden voor jou als aspirant-franchisenemer betekenen, met daarbij de ondersteuning die je verwacht van de organisatie. Alles om erachter te komen of je jezelf bij de franchisegever thuis zult gaan voelen. 

3. Hoe kijkt de franchisegever naar de concurrentie?

Dit maakt het voor de aspirant-franchisenemer inzichtelijk hoe de organisatie aankijkt tegen de concurrent en is het tegelijkertijd mogelijk om dieper op bepaalde aspecten van de formule in te gaan. Wordt er afgegeven op de concurrentie of juist besproken op een manier waardoor je ook van elkaar kunt leren?

In bepaalde branches zijn er meerdere succesvolle formules actief, hierdoor kan je achterhalen of het bedrijf en de bijbehorende cultuur bij jou past. De producten zijn vrijwel gelijk, maar de ondersteuning, diensten en kosten kunnen anders zijn. 

4. Mag ik bestaande franchisenemers persoonlijk benaderen?

Dit mag altijd, maar het antwoord op deze vraag kan veelzeggend zijn. Als er weifelend gereageerd wordt en je ontvangt een lijstje wie wel of niet benaderd mogen worden, zegt dat vaak wat. Als je meteen toestemming krijgt om zelf alle franchisenemers te benaderen, zegt dat ook genoeg. Bestaande franchisenemers kunnen uit de eerste hand, het eerlijkst, hun ervaringen over de formule en de franchiseorganisatie delen. 

5. Hoeveel ondernemersvrijheid heb ik als aspirant-franchisenemer (soft/hard)?

Er wordt vaak gesproken over ‘soft’ en ‘hard’ franchise. Het is voor jou als franchisenemer belangrijk om te weten hoeveel ondernemersvrijheid er bestaat binnen de franchiseorganisatie. Mag ik mijn eigen prijzen bepalen? Is het mogelijk om naast het vastgestelde assortiment een deel eigen inkoop te verzorgen? Wat wordt er verwacht op het gebied van lokale marktbewerking?

Bij startups franchise ben je als franchisenemer meer een pionier en hierdoor heb je automatisch meer ondernemersvrijheid. Bij een organisatie als McDonald’s is alles al getest, bestaat het bedrijf veel langer en is de formule hard. Afhankelijk van het soort ondernemer dat je zelf bent, voel je je wellicht meer bij de een thuis dan bij de andere formule.

6. Hoe is het interne overleg en de begeleiding vanuit de franchiseorganisatie geregeld?

Is dit overleg geformaliseerd door middel van een franchiseraad of vindt het op een meer informele wijze plaats? Zijn er commissies die zich met bepaalde vraagstukken bezighouden? Bij menig organisatie is het voor de nieuwe franchisenemers verplicht een kennismaking met een lid van de franchiseraad te hebben. Belangrijk is ook dat je meteen duidelijk hebt hoe de ondersteuning voorafgaand en tijdens de start van de onderneming is geregeld.

7. Wat is jullie visie op online verkopen/e-commerce?

Door de opkomst van online verkopen hebben veel franchiseorganisaties hier beleid op gemaakt. Het is voor jou als potentiële franchisenemer van belang om helderheid te hebben voor wiens rekening de investeringen die hiermee gemoeid zijn komen en hoe de omzet verdeeld wordt.

8. Hoe hoog is de investering en hoe is deze te financieren?

Ondernemerschap brengt een investering met zich mee. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in het bedrag waar rekening mee gehouden moet worden en hoe groot de eigen inbreng voor een franchisenemer moet zijn. Heeft de franchisegever relaties of arrangementen met financiële instellingen en bieden zij hulp bij het aanvragen van een financiering?

9. Hoe zorgt een franchisegever ervoor dat de franchisenemer goed rendeert?

Succes is van meerdere factoren afhankelijk. Dit zou natuurlijk een gezamenlijke inspanning moeten zijn, waarbij beide partijen maximaal van elkaars kwaliteiten gebruik maken. Waar je het over kunt hebben is bijvoorbeeld de opbouw van de prijsstellingen die gehanteerd worden. Bepaalt de franchisegever de inkoopprijs, de verkoopprijs, welke transparantie is er in welke marges etc. 

Daarnaast kun je het natuurlijk hebben over allerlei tools die je in kunt zetten om tot een beter rendement te komen, door omzet te verhogen en kosten te verlagen. Uiteindelijk bepaal jij als franchisenemer je eigen succes en is het belangrijk om zelf kritisch te zijn en te blijven op welke fronten je steun of coaching nodig hebt. 

10. Passen wij bij elkaar?

De ultieme laatste vraag! Stel de vraag; waarom ben ik voor dit gesprek uitgenodigd? Wat zie je in mij waardoor wij een sterk team zouden kunnen vormen? Wat is je gevoel bij de franchise contactpersonen? Hoe zal onze relatie zijn in slechte tijden

Neem de tijd en durf te vragen!

Het is van belang dat jullie ruim de tijd nemen om elkaar goed te leren kennen en de wederzijdse verwachtingen aan het eind van de oriëntatiefase duidelijk te hebben. Geen vraag is te gek, je moet hiervoor vaak een flink bedrag investeren en dat moet je alleen doen als je er een goed gevoel bij krijgt. 

Door de wederzijdse verwachtingen duidelijk te maken, kunnen jullie zeker zijn of er een goede match is. Bij positief resultaat kan er vervolgens in de opstartfase snel geschakeld worden en ontstaat het gevoel dat '1+1=3' is.

Voor ons als recruiters zijn deze vragen en antwoorden van groot belang om uiteindelijk samen met jou te bepalen welke franchiseformule het beste aansluit bij jouw doelen, wensen en kwaliteiten.

Herma van Hienen Herma van Hienen
Recruitment Consultant Franchise+

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.

Stel je vraag aan Herma van Hienen
CAPTCHA