Overname HEMA afgerond

Na de recente goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) maken Ramphastos, de investeringsmaatschappij van Marcel Boekhoorn, en HEMA bekend dat de overname van HEMA is afgerond. HEMA kan zich nu richten op haar strategische plannen voor de komende jaren. Deze strategische plannen hebben als doel om HEMA te laten groeien en de schulden te verlagen.

Investeren

Met de komst van Ramphastos als nieuwe eigenaar is HEMA voornemens om de komende jaren meer te investeren in de kernmarkten Nederland en België, e-commerce en internationale expansie. Het groeiende aantal internationale partnerships van HEMA zorgt ervoor dat het profiel van het bedrijf begint te veranderen van een keten met eigen winkels naar een merk met brede internationale erkenning.

HEMA heeft de ambitie om de komende jaren haar groei in deze richting voort te zetten. HEMA kijkt daarom ook naar mogelijkheden om het aantal internationale partners uit te breiden om deze expansie te versnellen.

HEMA blijft zich daarnaast inzetten voor een verdere wederzijdse vruchtbare samenwerking met de Vereniging van Aangesloten Bedrijven (VAB), de HEMA franchisenemers, waarmee een nieuwe overeenkomst is gesloten om een goede samenwerking in de toekomst te waarborgen.

Focus op financiële slagkracht en stabiliteit

De overname van HEMA door Ramphastos heeft geleid tot meer liquiditeit en ruimte om de strategische plannen van HEMA uit te voeren, en tot lagere schulden. Het verder verbeteren van de financiële positie van HEMA blijft een belangrijk onderdeel van de strategie. In de afgelopen jaren heeft HEMA geïnvesteerd in haar merkpositionering, de winkelformule, e-commerce en internationale expansie wat heeft geresulteerd in betere financiële resultaten.