Nieuwe wetgeving arbeidsmarkt: na drie tijdelijke contracten vaste dienst en verplichte AOV

Werknemers die voor de derde keer een tijdelijk contract hebben gekregen, moeten daarna in vaste dienst worden genomen. Gebeurt dat niet, dan mag het bedrijf hun pas vijf jaar later weer een nieuw tijdelijk contract aanbieden.

Strengere regels tegen draaideurconstructies

Deze contractpauze is nu nog zes maanden, maar het kabinet wil een einde maken aan ‘draaideurconstructies’, waarbij werkenden telkens weer van tijdelijk contract naar tijdelijk contract gaan.

De strengere regels maken onderdeel uit van een pakket waarmee minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de arbeidsmarkt wil verbeteren. Daarbij wordt vooral tijdelijk werk minder aantrekkelijk gemaakt: zo komt er een totaalverbod op nulurencontracten. Oproepkrachten krijgen straks een vast basiscontract voor het minimumaantal uren waarvoor ze in ieder geval worden ingeroosterd. En ook wie werkt via een uitzendbureau krijgt sneller een contract dat meer zekerheid biedt.

Verplichte 'betaalbare' AOV voor zelfstandigen

Ook gaat het kabinet zelfstandigen verplichten om een ‘betaalbare’ arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Nu is zo'n verzekering nog vrijwillig en niet elke zelfstandige kan of wil de premie betalen. De maatregelen vloeien voort uit afspraken die het kabinet eerder met werkgevers en werknemers maakte binnen de Sociaal Economische Raad (SER).

Het kabinet heeft het advies van de SER van juni 2021 voor een beter werkende arbeidsmarkt (SER-MLT) in overleg met sociale partners technisch uitgewerkt en zet het wetgevingstraject nu dus in gang. Het gaat om een integraal, samenhangend pakket waarvan de onderdelen ook zoveel mogelijk in samenhang moeten worden ingevoerd', aldus VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO.

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: "Rond de loondoorbetaling bij ziekte krijgen met name kleinere werkgevers eerder – na een jaar - duidelijkheid - of ze met iemand verder kunnen of dat wordt ingezet op re-integratie elders. Na jaren van discussie is dat een goede stap vooruit. Verder helpen lagere WW-premies – die ook gelden bij basiscontracten voor onbepaalde tijd - vast werk aantrekkelijker te maken en wordt de bewijslast bij mogelijke schijnzelfstandigheid omgekeerd. Conform het SER-advies zijn de maatregelen voor werkgevers en werknemers in dit integrale pakket goed in balans."

 

Bron: De Ondernemer

Zie hier het originele artikel