NFV: Wetsvoorstel franchise roept vragen op

Hieronder staat de reactie van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) op het wetsvoorstel franchise: 

"Na eerdere lezing van het wetsvoorstel was ons al opgevallen dat dit wetsvoorstel minder gedetailleerd is uitgewerkt en daardoor meer respect heeft voor de grote diversiteit van de franchisesector. Dat is een goede ontwikkeling. Dat er wettelijke eisen komen aan de overeenkomst die niet meer “comply and explain” zijn, is positief. 

Memorie van Toelichting

Met belangstelling hebben wij ook kennisgenomen van de Memorie van Toelichting (MvT). Deze roept echter vragen en onduidelijkheden op. De MvT is erg negatief van toonzetting, zonder de beweringen aan het adres van franchisegevers feitelijk te onderbouwen. Alles lijkt wel fout in franchising. Franchising heeft zich echter – onder andere tijdens de crisis - bewezen als succesvol samenwerkingsmodel door aantoonbaar tot betere resultaten te leiden dan zelfstandige niet-samenwerkende ondernemers, in de verschillende markten. Ook kende franchise bijvoorbeeld aanmerkelijk minder faillissementen.

Het doel van het wetsvoorstel is te voorzien in een goede en evenwichtige relatie tussen franchisegever en franchisenemer. In de MvT wordt deze beoogde evenwichtigheid volgens ons weinig in acht genomen. Met name onderwerpen als goodwill, non-concurrentiebeding, instemmingsrecht en de “aanzienlijke gevolgen” baren ons zorgen (artikel 919), alsook het ontbreken van de gangbare definitie van franchising zelf en de aansluiting daarop van de andere definities. Het staat vast dat deze effect gaan hebben in de praktijk, maar hoe groot dit zal zijn, daar biedt de MvT geen helder antwoord op. 

Gedetailleerde reactie

De komende weken bereidt de NFV met haar leden een gedetailleerde reactie voor op het wetsvoorstel. Wij roepen tegelijkertijd franchisegevers op om het wetsvoorstel goed te lezen en te betrekken op de eigen franchiseformule. Heeft u vragen over de consultatie of de inhoud van de wetteksten, dan kunt u contact opnemen met ons via franchise@nfv.nl of via telefoonnummer 035 624 23 00.

Samen staan we sterker! We hebben er allemaal belang bij dat er een wet komt die voor iedereen toepasbaar is in de praktijk. Dit is de kans om er met elkaar wat van te vinden en daarin op zoek te gaan naar een evenwichtige balans."

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.