Minder sterke stijging in het aantal passanten

Het was afgelopen week weer iets drukker in de Nederlandse winkelstraat dan de week daarvoor. De 4.0% toename in de drukte is echter wel een van de kleinste toenames van de afgelopen weken en staat in schril contrast met de toename van 12,3 % van vorige week. Het drukte niveau blijft echter nog steeds achter bij vorig jaar. Ten opzichte van dezelfde week in 2019 was het vorige week gemiddeld 45,2% rustiger in de Nederlandse winkelstraat. 

Bron: bureau RMC

drukte in winkelstraat neemt mondjesmaat toe