Hoge Raad stelt AH-franchisenemers in het gelijk

In het al jaren slepende conflict tussen Albert Heijn en een groot deel van haar franchisenemers is nu een uitspraak van de Hoge Raad. Zij stelt de AH-franchisenemers in het gelijk en geeft de zaak terug aan een gerechtshof in Den Haag om opnieuw naar deze zaak te kijken.

De zaak betreft de financiële afrekening tussen Albert Heijn en een groot deel van haar franchisenemers, vanaf 2008 tot heden. Beiden zijn het met elkaar niet eens over diverse formuleringen in de franchiseovereenkomst. Ook de Hoge Raad vindt dat een aantal begrippen te vaag omschreven zijn. De franchisenemers stellen dat zij miljoenen euro's mis zijn gelopen door het verschil van interpretatie van de franchiseovereenkomst.

Albert Heijn geeft aan het jammer te vinden dat de zaak nu nog niet kan worden afgesloten en beraadt zich op verdere stappen.