Hoe staat het ervoor met het wetsvoorstel franchise?

Het wetsvoorstel is 17 juli jongstleden ingediend bij de Raad van State en momenteel buigt de afdeling Advisering van de Raad van State zich hierover.

Zij bekijkt of het wetsvoorstel uitvoerbaar is en of het bijvoorbeeld niet in strijd is met de Grondwet. Binnenkort komt zij met een (niet-bindend) advies. Aan het slot van dit advies geeft de afdeling Advisering haar eindoordeel over het wetsvoorstel. Dit wordt het dictum genoemd. Bij een negatief dictum moet het wetsvoorstel opnieuw naar de ministerraad. Sowieso zal Mona Keijzer, Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, altijd moeten aangeven of en wat zij met het advies van de Raad van State heeft gedaan in relatie tot het wetsvoorstel. Bij een positief dictum wordt het voorstel mogelijk nog op een paar punten aangepast, afhankelijk van het uitgebrachte advies. In beide gevallen wordt het voorstel, naar verwachting zoals beloofd nog voor het einde van het jaar naar de Tweede Kamer gestuurd. Vanaf dat moment zijn het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State openbaar. Zolang het nog bij de Raad van State ligt, is het geheim. 

Consultatieverslag

De Staatssecretaris heeft in augustus het consultatieverslag gepubliceerd waarin zij al een tipje van de sluier geeft over de aanpassingen die wel en niet gedaan zijn in het wetvoorstel naar aanleiding van de consultatieronde van 12 december 2018 tot en met 31 januari 2019. 

Standpunt NFV

“De NFV is voorstander van goede afspraken en ondersteunt het wetgevingstraject, zoals vastgelegd in het Regeerakkoord, vooral in de precontractuele fase. Het is belangrijk dat de franchisegever en franchisenemer zo juist en volledig mogelijk geïnformeerd hun langdurige samenwerkingsrelatie aangaan. Samen staan we sterker! We hebben er tenslotte allemaal belang bij dat er een wet komt die voor iedereen toepasbaar is in de praktijk”, aldus een woordvoerder van de NFV.

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.