Franchisewet niet van toepassing bij buitenlandse franchisenemers

De Tweede Kamer heeft afgelopen dinsdag het wetsvoorstel Franchise aangenomen. Nu de wet is aangenomen door de Tweede Kamer, gaat de wet door naar de Eerste Kamer. De franchisenemersorganisaties, verenigd in het Franchisenemers Netwerk Nederland geven in hun reactie aan ‘verheugd te zijn’.  Brigitte van der Burg, woordvoerder van de FNN stelt dat er een goed afgewogen wet ligt die een compromis is tussen de wensen van franchisegevers en franchisenemers. “Belangrijk in de wet zijn de begrippen ‘goed franchisenemer- en goed franchisegeverschap’. Je hoort je naar elkaar redelijk en billijk te gedragen. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben. Het is goed dat er nu concrete aanwijzingen liggen die een vaste basis leggen onder de franchisesamenwerking en dat het wetsvoorstel de gehele samenwerking omvat.”

Amendementen over evaluatie & toepasbaarheid in het buitenland

Tevens nam de Kamer nog amendementen aan. Enerzijds zal er vijf jaar na invoering een evaluatie van de Wet Franchise plaatsvinden. Anderzijds mag een Nederlandse franchisegever, als de franchisenemer in het buitenland gevestigd is, van de Wet Franchise afwijken.

Reactie Nederlandse Franchise Vereniging

In een reactie laat de Nederlandse Franchise Vereniging weten: “We staan positief kritisch tegenover het wetsvoorstel, maar vinden dat op een aantal punten de wet moeilijk uitvoerbaar is. Het is nu aan de Eerste Kamer daar kritisch naar te kijken. Met name de niet-ingevulde drempelwaarden voor instemming en de hiermee samenhangende onverantwoord snelle inwerkingtreding per 1 januari 2021 is slecht uitvoerbaar. Franchisegevers en -nemers worden nu voor het blok gezet om in slechts 22 weken alle aanpassingen vorm te geven, in een door corona onzekere tijd.”

Reactie Koelewijn & Partners

Koelewijn & Partners laat weten dat veel franchisegevers op korte termijn aandacht zullen moeten besteden aan het aanpassen van hun afspraken met franchisenemers. Op de lange termijn zal dit naar verwachting van Koelewijn & Partners bijdragen aan de verdere professionalisering van franchise in Nederland.

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.

Koelewijn & Partners helpt al sinds 1988 franchisenemers én franchisegevers in iedere branche en elke ontwikkelingsfase met advies en hands-on ondersteuning om de volgende stap te nemen voor nog meer succes.