Franchisenemers World Options België en Nederland samen op pad

Na een sterk eerste half jaar van 2018 zijn alle franchisenemers van World Options België en Nederland bij elkaar gekomen voor een zeer positief ontvangen kick off. “Alle franchisenemers waren aanwezig en voor het avondprogramma (met een bezoek aan de Europese Air Hub van UPS in Keulen) hadden ook nieuwe franchises  zich bij de groep aangesloten”, vertelt Dirk Kruisinga namens de franchiseformule.

De bijeenkomst begon met een gastspreker met veel ervaring binnen de logistieke en commerciële wereld. Via een workshop konden de aanwezige deelnemers de verschillende groeifases van een franchise leren identificeren. “De franchisenemers vonden het  zeer boeiend om meer inzicht te verkrijgen in de focus die nodig is om het ontwikkelingstraject door te zetten en waar hun eerste aandacht dient te liggen om dit te optimaliseren.” 

Daarna volgde een levendig debat omtrent de nieuwe ‘Operations Manual’ die grotendeels is herschreven op basis van de opgedane ervaringen van de laatste 2 jaar. De namiddag werd afgesloten met een bezoek van DHL om meer uitleg te geven over het product dat in de komende weken wordt toegevoegd aan het portaal.

De dag werd afgesloten met een rondleiding op de UPS Air Hub site in Keulen. “De franchisenemers kwalificeerden de middag als ‘Indrukwekkend’”, aldus Dirk Kruisinga.

Bekijk ook