800 Franchiseformules in Nederland

Uit de eerste voorlopige resultaten van de Franchise Statistiek over het jaar 2016 blijkt dat franchise groeit. Het jaarlijkse onderzoek van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV) toont aan dat het aantal formules is gegroeid van bijna 750 in 2015 naar rond de 800 in 2016. Ook is het totaal aantal vestigingspunten van franchiseformules gegroeid.

Het onderzoek naar het aantal franchiseformules, de vestigingspunten, de omzet in franchise en het aantal medewerkers wordt al sinds de jaren ’80 uitgevoerd. Keer op keer blijkt franchise te groeien, met uitzondering van de afgelopen jaren. De crisis had vat op de sector, dit zorgde voor een stabilisatie en hier en daar voor een lichte terugloop. Maar in 2016 is het aantal formules gegroeid naar rond de 800, een plus van meer dan 50. Er is ook een stijging te zien van het aantal vestigingspunten bij nieuwe en bestaande franchiseformules, die nadert de 31.000. Dat is een stijging van 300 tot 500, zo blijkt uit de eerste voorlopige cijfers.

Enquête

De informatie wordt verzameld, geanalyseerd en uitgewerkt in de Franchise Statistiek. De basis is een enquête van de NFV onder de leden en niet-leden. De formules wordt gevraagd naar het aantal vestigingspunten, de gemiddelde omzet per vestigingspunt en het aantal medewerkers. De respons van de enquête is gemiddeld 30%. Ook allerlei data van derden, zoals de database van diverse media als Franchise+, gegevens van de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) worden betrokken bij het onderzoek. Het totaal van alle data wordt vervolgens branche specifiek gemaakt. Door de jaren heen heeft de NFV zoveel data verzameld dat gegevens ook makkelijk en goed kunnen worden geëxtrapoleerd, zodat er een betrouwbaar totaalcijfer uitrolt. 

Stabiel

De groei in 2016 staat in contrast met de stabilisatie van het aantal formules in 2015. In dat jaar werden in vergelijking met 2014 slechts 4 nieuwe formules geturfd. Ook was er een hele lichte groei van het aantal franchisevestigingen (+0.48%) te zien, evenals een lichte toename van het aantal medewerkers (+0.6%). De omzet steeg destijds wel stevig met 400 miljoen Euro (+1.28%). De NFV verwacht de nieuwe Franchise Statistiek eind april te presenteren.

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.