362 Reacties op consultatie wetsvoorstel franchise

Op 31 januari sloot de internetconsultatie voor het wetsvoorstel franchise. Er zijn 362 openbare reacties ingediend. Van de 362 ingediende reacties op het concept wetsvoorstel zijn 56 reacties afkomstig van franchisegevers, 242 van franchisenemers, 25 van franchiseadvocaten en 39 van (inter)nationale verenigingen, adviseurs en andere belanghebbenden.

“Veel organisaties hebben serieus werk gemaakt van hun reactie op het wetsvoorstel. Je ziet dat veel franchisegevers en anderen grondig de wettekst en de Memorie van Toelichting (MvT) hebben doorgespit om hun bevindingen daar uit te halen. Dit zie je ook terug in de inhoud van de reacties en daar zijn we erg blij mee”, vertelt Jos Burgers, directeur van de Nederlandse Franchise Vereniging (NFV).  

“De meeste advocaten en adviseurs hebben een zeer grondige analyse gemaakt van het wetsvoorstel en delen uitgebreid hun zienswijzen. 80% Van hen denkt echter dat het wetsvoorstel veel beter moet worden uitgewerkt en zet vraagtekens bij de onderbouwing ervan. Hun bijdragen lijken erg waardevol en bruikbaar voor het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en de Raad van State over een paar maanden”, aldus Burgers. 

Hoe gaat het proces verder?

Het ministerie van EZK zal de komende paar weken alle reacties bestuderen, dit wegen en hun reactie op de internetconsultatie verwerken in de MvT. Mogelijk wordt het wetsvoorstel aangepast en gaat daarna naar de ministerraad. Deze stuurt het voor advies naar de Raad van State. Dat is allemaal niet inzichtelijk voor iedereen. 

Het eindoordeel van de Raad van State heet het dictum. Bij een negatief dictum moet het wetsvoorstel opnieuw naar de ministerraad. Het advies van de Raad van State is niet bindend. De betrokken bewindspersonen moeten laten weten hoe zij het advies verwerken in het wetsvoorstel. Daarna gaat het naar de Tweede Kamer en is het weer zichtbaar voor iedereen. Dan wordt ook het advies van de Raad van State openbaar.

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.