De 10 belangrijkste vragen die je als toekomstige franchisenemer moet stellen!  

Ondernemen is een grote stap voor velen. Ondernemen is immers geen vak, het is een manier van leven. Aansluiten bij een franchiseorganisatie, waarbij het concept en het verdienmodel al bewezen zijn en waarbij je kan terugvallen op de dagelijkse ondersteuning van de franchisegever, kan deze stap vergemakkelijken. 

Franchise past echter niet bij iedereen. Zowel als aspirant-franchisenemer en als franchisegever wordt er bewust gekozen voor een lange termijn relatie. Een gezamenlijke ‘klik’ en wederzijds vertrouwen is essentieel. 
Graag geven wij enkele waardevolle tips aan jou als aspirant-franchisenemer, zodat je weet welke vragen je het beste kunt stellen aan een franchisegever. De antwoorden zijn niet goed of fout, ze maken inzichtelijk vanuit welke idealen de franchiseorganisatie geleid wordt. 10 vragen die je als franchisenemer moet stellen aan jouw toekomstige franchisegever:

1. Waarom zijn jullie een franchiseorganisatie begonnen? 

Wat zijn de ambities van de franchiseorganisatie? Welke visie heeft de franchiseorganisatie?

2. Welke doelen streeft de franchisegever na? 

Gaat de organisatie voor snelle expansie, winstgevendheid, innovatie of zijn er internationale ambities? Ligt de nadruk op: omzet, service, kwaliteit? Alles om erachter te komen of je jezelf bij de franchisegever thuis zult gaan voelen. 

3. Mag ik bestaande franchisenemers persoonlijk benaderen?

Dit mag altijd, maar het antwoord op deze vraag kan veelzeggend zijn. Als er weifelend gereageerd wordt en je ontvangt een lijstje wie wel of niet benaderd mogen worden, zegt dat vaak wat. Als je meteen toestemming krijgt om zelf alle franchisenemers te benaderen, zegt dat ook genoeg. Bestaande franchisenemers kunnen uit de eerste hand, het eerlijkst, hun ervaringen over de formule en de franchiseorganisatie delen. 

4. Hoeveel ondernemersvrijheid heb ik als aspirant-franchisenemer (soft/hard)?

Het is voor jou als franchisenemer belangrijk om te weten hoeveel ondernemersvrijheid er bestaat binnen de franchiseorganisatie. Mag ik mijn eigen prijzen bepalen? Is het mogelijk om naast het vastgestelde assortiment een deel eigen inkoop te verzorgen? Wat wordt er verwacht op het gebied van lokale marktbewerking?

5. Hoe is het interne overleg en de begeleiding vanuit de franchiseorganisatie geregeld?

Is dit overleg geformaliseerd door middel van een franchiseraad of vindt het op een meer informele wijze plaats? Zijn er commissies die zich met bepaalde vraagstukken bezighouden? Belangrijk is ook dat je meteen duidelijk hebt hoe de ondersteuning voorafgaand en tijdens de start van de onderneming is geregeld.

6. Wat is jullie visie op online verkopen/e-commerce?

Door de opkomst van online verkopen hebben veel franchiseorganisaties hier beleid op gemaakt. Het is voor jou als potentiële franchisenemer van belang om helderheid te hebben voor wiens rekening de investeringen die hiermee gemoeid zijn komen en hoe de omzet verdeeld wordt.

7. Hoe hoog is de investering en hoe is deze te financieren?

Ondernemerschap brengt een investering met zich mee. Het is belangrijk om inzicht te krijgen in het bedrag waar rekening mee gehouden moet worden en hoe groot de eigen inbreng voor een franchisenemer moet zijn. Heeft de franchisegever relaties of arrangementen met financiële instellingen en bieden zij hulp bij het aanvragen van een financiering?

8. Hoe zorgt een franchisegever ervoor dat de franchisenemer goed rendeert?

Succes is van meerdere factoren afhankelijk. Dit zou natuurlijk een gezamenlijke inspanning moeten zijn, waarbij beide partijen maximaal van elkaars kwaliteiten gebruik maken. Waar je het over kunt hebben is bijvoorbeeld de opbouw van de prijsstellingen die gehanteerd worden en de transparantie die gegeven wordt over de kostenstructuur.

9. Hoe ziet het recruitment proces er bij jullie uit en waar moet ik rekening mee houden vanuit de nieuw ingevoerde Wet Franchise? 

De nieuwe Wet Franchise is per 1 januari 2021 van kracht en dwingt de franchisegevers om het werving & selectieproces zo spoedig mogelijk met de Franchisewet in lijn te brengen. De franchiseorganisaties zijn bij kandidaat-franchisenemers wettelijk verplicht alle relevante informatie te verstrekken, zodat er een weloverwogen beslissing genomen kan worden over het wel of niet aansluiten bij de formule. 

10. Passen wij bij elkaar?

De ultieme laatste vraag! Stel de vraag; waarom ben ik voor dit gesprek uitgenodigd? Wat zie je in mij waardoor wij een sterk team zouden kunnen vormen? Wat is je gevoel bij de franchise contactpersonen? Hoe zal onze relatie zijn in slechte tijden?

Het is van belang dat jullie ruim de tijd nemen om elkaar goed te leren kennen en de wederzijdse verwachtingen aan het eind van de oriëntatiefase duidelijk te hebben. 

Door de wederzijdse verwachtingen duidelijk te maken, kunnen jullie zeker zijn of er een goede match is. Bij positief resultaat kan er vervolgens in de opstartfase snel geschakeld worden en ontstaat het gevoel dat '1+1=3' is.

Voor ons als recruiters zijn deze vragen en antwoorden van groot belang om uiteindelijk samen met jou te bepalen welke franchiseformule het beste aansluit bij jouw doelen, wensen en kwaliteiten.

Herma van Hienen en Manuela van Dasselaar
Recruitment Consultants Franchise+
recruitment@franchiseplus.nl 

Lees meer over:
Herma van Hienen Herma van Hienen
Recruitment Consultant Franchise+

Media- en Marketingbedrijf Franchise+ dé aangewezen partner in franchisegroei. Onze missie is om mensen die iets met franchising hebben of willen bij elkaar te brengen. Hiervoor zetten wij diverse online en offline mediakanalen in. Afgestemd op jouw formule.

Stel je vraag aan Herma van Hienen