Verzekerd van voldoende werkkapitaal

‘Met geld maak je geld’ is al een heel oud gezegde. Om je bedrijf te exploiteren en te kunnen laten groeien is geld, ook wel werkkapitaal genoemd, hard nodig. Werkkapitaal is de smeerolie voor ieder gezond bedrijf. Het verzekert je van zorgeloos ondernemen. Dat is wat je wilt en waar je goed in bent. Maar moet je werkkapitaal financieren, dan ben je vooral verzekerd van hoge kosten, want voor de bank staan hier weinig zekerheden tegenover. Daarom betaal je een hoge rente voor werkkapitaal, áls de bank het al wil financieren.

Is het bedrijf ook nog relatief klein (kleiner dan € 1 miljoen omzet)? Dan wordt het helemaal lastig. Zeker voor de kleinere bedrijven in bijvoorbeeld de meubelindustrie wordt het vinden van ‘vreemd werkkapitaal’ erg lastig.

Oplossingen

Kredietrisicoverzekering

Al lang geleden zijn er daarom kredietrisicoverzekeringen ontwikkeld. Deze richten zich op dat deel van de omzet wat al wel verkocht en geleverd is maar nog niet betaald is: de debiteuren. De krediet-verzekeraars begeven zich al jaren op dit terrein met verschillende producten, beperkt of volledig financierend met allerlei tussenvarianten.

Betaalt de klant niet? Dan krijg je je geld grotendeels terug. Alleen als een klant niet verzekerbaar is, krijg je geen dekking. Maar als je zo’n verzekering hebt, wil de bank makkelijker debiteuren voorschieten.

Factoring

Aan de andere kant is er factoring. Hier neemt de factormaatschappij de vordering of het risico over. Dit kan ver gaan: ze kunnen zelfs de facturering voor hun rekening nemen. Hierdoor kun jij je richten op het belangrijkste: het verkopen van jouw product of dienst.

Vroeger moest je een behoorlijk volume hebben anders was factoring niet interessant. Door de toenemende automatisering en dataverwerking begint het ook voor kleine partijen interessant te worden. Maar dan moet je wel de weg weten. Want factoring kan erg duur zijn.

CrowdFunding

Ook een bron voor werkkapitaal is CrowdFunding. Dit “nieuwe” fenomeen is inmiddels in de volwassen fase. Qua omvang en aard past dit goed bij het gemiddelde meubelbedrijf maar het heeft ook een keerzijde; je moet veel informatie delen met de buitenwereld. Maar voor steeds meer bedrijven is CrowdFunding een manier om verzekerd te zijn van voldoende werkkapitaal.
 
CrowdFunding lijkt ingewikkeld en een langdurig proces om het geregeld te krijgen. Onze ervaring heeft geleerd dat men hier werkt met korte lijnen. Als het plan goed is maken wij doorlooptijden mee tussen voorbereiding en financiering door de Crowd van slechts twee weken. Doorlooptijden waar een bank jaloers op is. Maar niet ieder project is zo snel gefinancierd. Dat is ook het leuke van deze vorm van financiering. Soms vindt de Crowd het ingewikkeld en dan neemt ze meer tijd. Wij zien dat CrowdFunding een steeds beter alternatief wordt voor het werkkapitaal van een bedrijf.

Nieuwe bronnen van werkkapitaal

Er zijn financiers actief die namens grote beleggers of institutionele instellingen financieringen aanbieden. Het vinden van deze financiers is niet altijd makkelijk. Hoe vind je de juiste financier bij je bedrijf? Claassen, Moolenbeek & Partners heeft door zijn landelijke netwerk contact en ervaring met al deze financiers. Zij werken graag met Claassen, Moolenbeek & Partners samen vanwege onze onafhankelijk positie. Daarnaast staan we bekend om onze goede voorbereiding en uitgebreide plannen. Hierdoor weten ze wat ze kunnen verwachten.

Claassen, Moolenbeek & Partners is al jaren partner in het succes van zijn opdrachtgevers. Het terugdringen van risico’s en het verbeteren van de prestaties zijn hierin de sleutelbegrippen. Omdat het verzekerd zijn van werkkapitaal hierbij cruciaal is, vormt dat een belangrijk deel van onze dienstverlening, zeker nu financiering via de banken lastiger is.

Hoe werkt het?

Wij doen altijd eerst een check, een snelle blik in de cijfers, wat kan en wat kan niet. Op basis daarvan volgen één of meerdere voorstellen. Dit hoeft niet altijd een financieringsvoorstel te zijn, soms kan door slimmer te ondernemen veel geld gevonden worden in het eigen bedrijf.

Indien financiering gewenst en realistisch is, maken we een eerste inventarisatie van het bedrijf en het proces en stellen wij een financieringsplan op. Hierin staan duidelijk de plannen verwoord. Maar ook aan de onderbouwing van de plannen besteden wij veel aandacht. Hoe ziet de markt eruit, wat zijn de kansen en hoe kun je die realiseren? Cruciale vragen die veel verder gaan dan de meeste financieringsplannen.

De juiste financier zoeken

En dan zoeken wij de juiste financier. Hierbij kijken we naar omvang, kosten en snelheid. We verliezen hierbij de realiteit niet uit het oog. Financiers kennen de partners van Claassen, Moolenbeek & Partners vaak persoonlijk. Hierdoor zijn er korte lijnen; we spreken elkaars taal. Dat is wel zo handig.

Het eindresultaat

Jij bent verzekerd van werkkapitaal, de broodnodige smeerolie van jouw bedrijf.

Alfred van Muiden 
Partner in Amersfoort bij CM&P

Alfred van Muiden
Alfred van Muiden Alfred van Muiden
Partner in Amersfoort bij CM&P
Bekijk ook
Stel je vraag aan Alfred van Muiden
CAPTCHA