Vele franchiseconcepten succesvolle formules

Franchise heeft zich de laatste decennia keer op keer bewezen als een uitstekende vorm van samenwerking tussen zelfstandige ondernemers, zowel nationaal als internationaal. Zo blijkt ook uit de eerste voorlopige resultaten van de Franchise Statistiek over het jaar 2016. Zowel het aantal formules als het aantal vestigingen is gegroeid!

Door de krachtenbundeling tussen de franchisegever en zijn franchisenemers slagen vele concepten erin zich te ontwikkelen tot succesvolle formules die tevens in staat zijn zich aan te passen aan de wisselende marktomstandigheden. 

Omdat Nederland geen specifieke franchisewetgeving kent noemen we een franchisecontract een onbenoemd contract. Dat betekent dat er in beginsel veel vrijheid bestaat bij het opstellen van franchisecontracten. En dat is maar goed ook want het business model franchise wordt in meer dan honderd verschillende branches toegepast, allemaal branches met hun eigen specifieke omstandigheden. Daarnaast is er een groot verschil in de omvang van franchiseformules en de mate van hardheid van de concepten.

Niettemin zijn de Europese en Nederlandse mededingingswetten van toepassing en bestaan er vormen van zelfregulering als de Europese Erecode inzake Franchising en de Nederlandse Franchise Code (NFC). Uiteraard is ook jurisprudentie van grote invloed op de franchisecontracten. 

De laatste jaren verschijnen er regelmatig berichten met de vraag of franchisewetgeving wenselijk is ja of nee. De meningen hierover zijn verdeeld en de juridische aspecten geven regelmatig aanleiding voor discussie. De ‘voorstanders’ hebben de neiging (vermeende) misstanden op te kloppen met als doel franchisewetgeving te rechtvaardigen. In tegenstelling tot de ‘tegenstanders’ die wijzen op het juist gering aantal incidenten tussen franchisegevers en franchisenemers en op het feit dat de huidige regelgeving en zelfregulering meer dan voldoet. Ondernemers wachten niet op nog meer wettelijke regels toch?

Juridisch best ingewikkeld en hoe fijn zou het zijn om een handig en ‘leesbaar’ naslagwerk te hebben voor de vele vragen die kunnen opkomen bij het opzetten, uitrollen, exploiteren en beëindigen van een franchiseconcept? Daarom wordt binnenkort het 1e exemplaar van het Juridische Handboek voor de franchise sector gepubliceerd.  

Laten we hopen dat dit handboek voor velen uitkomst biedt waarmee we kunnen bijdragen aan een gezonde en evenwichtige ontwikkeling van franchising in Nederland!

Jos Burgers
Directeur Nederlandse Franchise Vereniging

Jos Burgers

De Nederlandse Franchise Vereniging is de overkoepelende belangenorganisatie voor franchising in Nederland.