Retail en Kondratieff

Is de huidige situatie in de fysieke retail te verklaren door de economische conjunctuurgolven welke beschreven zijn door de Rus Kondratieff?

Inleiding

Deze conjunctuurgolven verklaard door Kondratieff hebben een periode van vijftig/zestig jaar. Onderdeel van de theorie is dat “grootschalige investeringen in de vorm van projecten de neiging hebben om te komen tot een overinvestering, welke dan niet het gewenste rendement oplevert. Een dergelijke periode wordt gevolgd door grote desinvesteringen”! Zonder dat ik daar een onderzoek naar gedaan heb, daag ik de economen onder ons uit om hier verder onderzoek naar te doen. Maar een stukje geschiedenis geeft hieraan wel een voedingsbodem om de stelling enigszins te kunnen onderbouwen.

Geschiedenis

Als we kijken naar de fysieke retail zoals wij die nu kennen, dan kan je stellen dat de naoorlogse jaren de start zijn geweest van het fysieker maken van de retail. De babyboomers onder ons kunnen zich de melkboer, de bakker en de marskramer, die huis aan huis de boodschappen bezorgden, nog wel herinneren. Voor de huidige generatie: dit waren de voorlopers van Picnic en de thuisbezorgdiensten van zowel de food retailers als de restaurants. Deze diensten gingen al snel over naar de fysieke retail, kleine winkeltjes van ondernemers op de hoek van de straat. Verder de opkomst van Albert Heijn in de jaren 60 met zijn eerste supermarkt, de groei van Blokker die toen een vlucht nam, C&A die grote winkels ging openen etc.

De jaren 70 waren nog wat terughoudend, maar in de jaren 80, ondanks de economische crisis in het begin daarvan, legden de basis voor de groei van het aantal en de grootte van de fysieke winkel. Uitmondend in een gigantische groei in de jaren 90 en beginjaren 2000! Dit heeft geleid tot een bovenmatige aantal m2 en derhalve overcapaciteit in fysieke winkelmeters.

2008 is het begin geweest van een neergang van meters. Enerzijds door het besef dat er inderdaad te veel retailmeters gebouwd waren. Anderzijds een veranderend consumentengedrag, versterkt door de komst van internet.

Heden

De opkomst van allerlei thuisbezorgdiensten lijkt aan te geven dat we weer terug naar het begin aan het gaan zijn, lees de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Voor alle duidelijkheid, ik voorspel niet het einde van de fysieke retail, dat gaat zeker niet gebeuren, maar wel een heroverweging van de huidige ontwikkelingen en de gevolgen welke dit gaat hebben in alle winkelgebieden. De huidige coronacrisis zou wel eens een bevestiging kunnen zijn van de door mij vermeende cyclus.

Hoe verder

Ik daag de Hogescholen en de Universiteiten uit om dit als basis voor verder onderzoek op te pakken, ik ben zeer nieuwsgierig of er voor de geschetste ontwikkeling een wetenschappelijke basis te vinden is. Wie pakt het op?

Info

Zie voor meer info het lemma op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kondratieffgolf. Frappant daarbij is dat een bestuursvoorzitter van Robeco in 1999 een voorspelling deed dat de opgaande Kontratieff golf in 2008 ten einde zou zijn, dus in algemene zin de economie! En hoe waar had hij het met de bankencrisis in 2008!

Peter Koet, Retail Vastgoed Adviseurs

Franchise+ Franchiseplus
Redactie
Bekijk ook