Rendement is meer dan cijfers!

Iedereen, die in de retail werkzaam is, kent de dynamiek van deze branche. De waan van de dag krijgt hierdoor dus al gauw de overhand. Toch is het goed om zo nu en dan eens van een afstand naar het bedrijf te kijken. Het zit in de details waar het verschil wordt gemaakt.

Zo is het bijvoorbeeld goed om, naast de interne winkelprocessen, ook eens breder naar je bedrijf te kijken. Denk hierbij aan inzicht in het marktgebied, in de klant, maar ook het vestigingspunt. Voor een deel ben je voor je resultaten afhankelijk van je marktgebied. Het goed inspelen op dit marktgebied heb je echter zelf in de hand. Zo kun je beoordelen of de formule wel past bij het marktgebied en wat de sterke punten van de formule zijn in dit marktgebied. Daarnaast kun je juist bekijken waar de formule kan worden aangevuld. Dit geldt overigens zeker niet alleen voor bestaande vestigingen, maar  ook voor nieuwe vestigingen.

Voor je vestigingslocatie geldt dat ook hierin een belangrijke sleutel kan liggen voor je huidige en toekomstige rendement. Niet alleen helpt inzicht in je vestigingslocatie om de potentie van je winkel te kunnen inschatten, maar tevens om je positie ten opzichte van je concurrent in te schatten. Schijnbaar eenvoudige zaken, zoals routing op een parkeerterrein, maar ook uitstraling en zichtbaarheid, kunnen al van invloed zijn op het succes van je vestiging.

Voor alle voorgenoemde factoren geldt, dat inzicht hierin betekent dat er inzicht is in het verbeterpotentieel. Belangrijk is dat deze zaken worden beoordeeld aan de strategie van de ondernemer. Welke doelen stelt een ondernemer voor zijn/haar bedrijf en voor zichzelf en belangrijker nog, hoe kunnen deze doelen worden gerealiseerd?

Een medium dat hierbij ook kan helpen is benchmarking. Dit kan zijn op basis van financiële gegevens, maar denk hierbij bijvoorbeeld ook aan huurprijzen of personeelssamenstellingen. Door een vergelijk te maken tussen diverse bedrijven, kan er inzicht worden verkregen in zaken, waarin het bedrijf goed of juist minder goed scoort. Tevens kan hierbij inzicht worden gegeven ten aanzien van enkele rendementsfactoren, welke hierdoor beïnvloed kunnen worden.

Voor de genoemde analyses is het goed om dit door een derde uit te laten voeren. Met de kennis en ervaring die wij in 30 jaar hebben opgebouwd, kunnen wij ondernemers, maar ook organisaties in de retail optimaal ondersteunen om hun doelen te realiseren. Belangrijk is dat alle zaken regelmatig een update krijgen. Juist door de snelle veranderingen in de retail is het van groot belang om constant bezig te zijn met je strategie en je handelen hierop aan te passen.

Joeri van Rens
Bedrijfseconomisch adviseur Marshoek
Reacties: j.vanrens@marshoek.nl
 

Marshoek
nicolette
redactrice

Marshoek is een partner voor administratie, salarisadministratie en bedrijfseconomisch-, fiscaal- en strategisch advies.