Mediation bij een conflict in franchise: verbinden en niet juridiseren

In bijna geen enkele sector is investeren in de zakelijke relatie zo belangrijk als bij franchiseondernemingen. Een goede relatie komt door conflicten onder druk en de betrokken partijen kiezen dan niet altijd voor de bedrijfsmatig gezien beste oplossing. Menig relatie tussen franchisegever en –nemer is hierdoor al verbroken. 

Win or lose: aan u de keuze

Gelijk halen bij een zaak, hoe goed de winnaar er ook uitkomt, leidt vaak niet tot de meest constructieve oplossing. Meestal zijn de partijen op het moment dat een conflict ontstaat nog bereid om er samen uitkomen. Het conflict gaat dan over het conflict. Een win-win situatie is mogelijk als de partijen hun belangen boven tafel krijgen en tot een oplossing komen die voor beide partijen werkt. 

Toch heb ik - ook zelf als ceo van een franchiseonderneming - te vaak ervaren dat partijen er niet uitkomen, wat leidt tot het verharden van de discussie, het conflict wordt dan vaak persoonlijk en gaat over winnen en verliezen. In het grootste gedeelte van de gevallen houdt dat in: een rechtszaak. Er ontstaat een win-lose situatie. Eén partij kan juridisch gezien als “winnaar” uit de bus komen, maar in feite verliezen meestal beide partijen.

Neem verplichte mediation op in de NFC

In Noorwegen en Italië is het reeds wettelijk geregeld. Voordat partijen naar een rechter kunnen voor een uitspraak is mediation verplicht. De inzet van een deskundige legal mediator – vooral in een vroeg stadium - zorgt in de meeste gevallen voor een duurzame oplossing. De mediator stelt de relatie, de bedrijfsmatige en belangen van de partijen centraal, en komt zo gezamenlijk met de partijen tot een oplossing. De verantwoordelijkheid ligt bij de partijen zelf om hun geschillen van win-lose, om te zetten in hun gezamenlijke win-win belang. Het sluit aan bij de noodzaak waar de hedendaagse tijdgeest om vraagt: verbinden. De mediator bepaalt de uitkomst niet, hij begeleidt het proces en de betrokkenen.

Waar wachten we nog op? 

Mediation en franchise zijn elkaars ideale partner. De uitgangspunten van de franchise zijn verbinding en samenwerking, en sluiten daarmee perfect aan bij de uitgangspunten van mediation. Indien partijen hun franchiserelatie in stand willen houden en hun conflict op willen lossen met wederzijds respect is mediation een effectief én goedkoop medicijn. Mediation is niet de macht van de sterkte, maar de macht van de wijsheid. En dat is nodig. We komen pas echt verder met elkaar als we echt kijken naar elkaars belangen en samen tot een passende oplossing kunnen komen. Het vraagt ook om moed, met name vanuit de franchisegevers. Vanuit machtsgewoonte is er relatief snel het strijdtoneel opgezocht in het verleden. Maar laten we eerlijk zijn, met de hedendaagse transparantie is dat toch niet meer van deze tijd? Mijn vraag is: waar wachten we nog op? 

Drs. Mari Peters
Legal mediator @ Schonewille&Schonewille
mari@schonewille-schonewille.com

Mari Peters
Mari Peters Mari Peters
Franchise specialist @ Schonewille & Schonewille, Legal mediation
Stel je vraag aan Mari Peters
CAPTCHA