Lokale online marktplaats als nieuwe nichemarkt?

De wereldwijde globalisering heeft zijn top waarschijnlijk nog lang niet bereikt. De voortgaande economische, culturele en politieke integratie zorgt voor meer begrip en groei van economieën. De keerzijde is echter dat de consument zich niet onverdeeld comfortabel voelt onder die schaalvergroting. Dat werd de afgelopen jaren goed zichtbaar in het consumentengedrag: de hang naar lokaal is flink toegenomen.

Ook de Rabobank signaleert die ontwikkeling in haar Sector Prognoses 2015. Volgens de bank moet vooral de non-fooddetailhandel zich flexibel opstellen en draait die flexibiliteit met name om het centraal stellen van de klant. Daarbij zijn drie bewegingen essentieel:

  1. van centraal naar lokaal
  2. van massa-aanbod naar maatwerk 
  3. van kanalen naar grenzeloos

Kort gezegd komt het erop neer dat lokale detaillisten zich alleen kunnen handhaven als zij handig gebruikmaken van de geavanceerde technieken, zoals de inzet van big data, om meer te weten te komen over hun klant. Zij moeten in staat zijn om het onuitputtelijke aanbod om te zetten in een overzichtelijke selectie die aansluit bij de wensen en behoeftes van hun klant. Die consument zal zich weliswaar online blijven oriënteren, maar offline kopen bij de specialist in zijn omgeving.

En juist dat specialisme wordt alleen maar belangrijker. We zien dat ook in de opkomst van nichemarktplaatsen. Waar de generieke handelsplaatsen als Marktplaats.nl en Ebay landelijk dan wel wereldwijd nagenoeg alles wat je kunt bedenken aanbieden, ontstaan er toch gespecialiseerde marktplaatsen in bijvoorbeeld auto’s, kleding, vakanties of meubelen. Ondanks hun sterke marktpositie moeten de grote jongens machteloos toezien hoe kleine(re) gespecialiseerde online platforms de markt veroveren.

Een nichemarkt is een specifiek, afgebakend deel van een markt. Kleiner dan de hoofdmarkt en meestal met minder concurrenten. De term niche is afkomstig uit de ecologie en refereert aan een specifiek leefgebied van een organisme. Een onderneming die zich richt op een nichemarkt levert een specifiek product. Vanuit de vraag bekeken wordt een niche gezien als het antwoord op een bijzondere, afwijkende vraag van een specifieke groep afnemers (bedrijven, consumenten, overheden). Tegenwoordig is de definitie van een nichemarkt wat verruimd: het gaat niet meer alleen om een bijzonder product of dienst en om een kleine groep, maar het draait vooral om specialisme. Dat zien we met bijvoorbeeld online platformen als Autotrader.nl of Gaspediaal.nl.

Koopplein.nl is in 2005 bij de start van de formule direct in een nichemarkt gesprongen: een lokale handelsplaats voor en door de eigen inwoners van een gemeente. Lekker lokaal en voor veel consumenten dus vertrouwd en overzichtelijk. In tegenstelling tot de landelijk opererende marktplaatsen, die topdown opereren, kiest Koopplein.nl voor bottom-up: je zoekt het eerst in je eigen woonplaats en als je het daar niet vindt, kijk je verder in de buurgemeenten of landelijk. Die lokale handel, waarbij aan- en verkoop dichtbij huis plaatsvinden, blijkt een uitgelezen mogelijkheid voor lokale bedrijven om gericht via internet in hun eigen gemeente te adverteren. Plaatselijke ondernemers kunnen zich uitstekend presenteren als de specialist naar wie je toe moet.

LETS do it lokaal

Koopplein.nl, dat een netwerk van lokale online marktplaatsen exploiteert, brengt kopers en verkopers uit de eigen gemeente bij elkaar. We stimuleren dat consumenten hun spullen kopen in hun eigen woonplaats. Van andere particulieren of van lokale bedrijven. Waar veel handelsplaatsen zich steeds meer richten op de verkoop van nieuwe goederen, stimuleert Koopplein juist de handel in tweedehands goederen. Veel artikelen kunnen nog best een tweede of zelfs derde ronde mee. Het is goed als we de huidige consumptiemaatschappij een halt kunnen toeroepen en maatschappelijk bewust kiezen voor tweedehands.

Wij bieden daardoor ook een interessant podium voor de groeiende lokale non-profitruilnetwerken, zoals LETS: Lokaal Economisch Transactie Systeem. Daarbij worden (vooral lokaal) goederen en/of diensten door de leden geruild met gesloten portemonnee. De kredieteenheid of ruilpunten wordt aangeduid als bijvoorbeeld noppes (in Amsterdam), boetjes (op Texel) en sterren (in Utrecht). De waarde van ieder product of dienst wordt uitgedrukt in die kredieteenheid. Alle transacties worden geregistreerd en er wordt gewerkt met een vorm van krediet, zodat er niet direct geruild hoeft te worden. De verkregen punten kunnen ook worden ingezet voor de aankoop van een heel ander product of dienst. LETS-kringen zijn in een groot aantal landen actief. In Nederland zijn er ongeveer honderd plaatsen waar dit systeem werkt. Letscontactnederland.nl biedt een overzicht van alle aangesloten LETS-kringen.

Onder invloed van de economische recessie wint het LETS-systeem in verschillende uitvoeringen de laatste jaren weer aan populariteit. Aanvankelijk werd het vooral in de geitenwollensokkenhoek geschoven, maar sinds ook de zakelijke markt zich openstelt voor de ruilhandel, neemt het gebruik toe. De organisatie TradeXchange draait al vanaf 2002 succesvol met ruilhandel voor en door ondernemers. Meestal wordt er niet 1 op 1 geruild, maar circuleren de alternatieve trade euro’s onder meerdere bedrijven. Er vinden uiteenlopende transacties plaats, van het leveren van drukwerk tot het realiseren van een compleet bedrijfspand. Allemaal met gesloten beurs.

Steeds meer vermengen de zakelijke en consumptieve ruilhandel zich met elkaar. Wij omarmen dit sympathieke systeem en hebben er op Koopplein.nl een speciale rubriek voor geopend. Lenen, ruilen en LETS, allemaal passen ze goed bij onze filosofie dat je het lokaal met elkaar voor elkaar moet doen. En met die koppeling is er weer een (lokale) niche ingevuld.

Henk Meijer
Koopplein.nl

Franchise+ Franchiseplus
Redactie
Bekijk ook