Een kluis, wel zo safe!

De feestdagen komen er aan. En dat betekent voor veel ondernemers stijgende omzetten en dus rinkelende kassa’s. Maar waar laat u dat extra geld? Het thuis opbergen van geldswaarden is in deze tijd geen goede optie meer en zonder een door verzekeraars goedgekeurde kluis is er buiten de openingstijden nooit dekking voor geldswaarden in de winkel. Maar in een door verzekeraars goedgekeurde kluis kunt u het geld in de winkel wel veilig opbergen. Kluizen zijn er in vele soorten, typen, maten en prijsklassen. In deze column zetten we een aantal (kluis)zaken voor u op een rijtje.

Drie soorten kluizen

Er bestaan in feite drie soorten kluizen. Kluizen die beschermen tegen:

  1. diefstal
  2. hitte (brandwerend voor papier en/of data)
  3. diefstal en hitte gecombineerd

Wat is een goede kluis?

Helaas is het nog steeds zo dat er veel ondeugdelijke kluizen aangeboden worden. Deze zien er goed en stevig uit maar bieden in de praktijk niet de weerstand waarvoor ze gebruikt worden. Een goede kluis is altijd gecertificeerd door VDS of ECB-S en is te herkennen aan de metalen plaatjes aan de binnenkant van de kluisdeur. Polen, Tsjechië en andere landen geven ook certificaten af maar deze voldoen niet aan de gestelde Europese normen die als voorwaarde worden gesteld door de verzekeraars.

Wat is een indicatie waardeberging?

Bij inbraakwerende kasten is de hoogte van de indicatie waardeberging (of dekkingsindicatie) een belangrijk gegeven. Hoe hoger het bedrag, des te inbraakwerender de kluis is. De indicatie waardeberging wordt bepaald door een team van experts die de betreffende kluis ‘openbreken’. Aan de hand van hun bevindingen wordt de kluis ingeschaald. Dit gebeurt volgens de Europese norm EN-EN 1143-1.

De indicatie waardeberging geldt voor de standaarduitvoering van een kluis die zich bevindt in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand, binnen de bebouwde kom. De indicatie kan worden verhoogd als omstandigheden gunstiger zijn door aanwezigheid van bijvoorbeeld een gecertificeerd inbraakalarm en/of een aparte (afsluitbare) ruimte waar de kluis staat.

Verankering

In ieder geval dienen alle kluizen tot 1.000 kilo verankerd te worden. Niet zelden worden complete kluizen ondanks het hoge gewicht weggenomen nadat een elektronische alarmering wordt uitgeschakeld of als deze ontbreekt. Een juiste verankering is noodzaak, naast de voorkeur voor plaatsing binnen beveiligd gebied, in een aparte ruimte en buiten het zicht van alle buitenstaanders.

Wat is een brandwerende kwalificatie?

Papier ontvlamt spontaan bij 170°C. Magnetische informatiedragers (harde schijven, memorysticks) verliezen al bij 50°C de data, daarbij speelt ook damp en vocht een bepalende rol. Daarom twee soorten brandwerende kluizen: de documentenkluis voor papier en de datakluis voor magnetische informatiedragers.

Getest volgens de zwaarste normen

De brandwerende kasten worden volgens de zwaarste normen getest, namelijk VDMA (Duitsland) en UL (Amerika). Ook brandwerende kluizen zijn dus gecertificeerd door ECB-S.

Guus Mineur, SuperGarant Verzekeringen
Reacties: guus.mineur@supergarant.nl

Franchise+ Franchiseplus
Redactie

SuperGarant Verzekeringen ontwikkelt oplossingen om schade te voorkomen, biedt verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen, zoals verzekeringen.