Kies een passende financiering

Deze casus omschrijft een situatie waarin een ondernemer snel geld nodig had om de groei van zijn bedrijf te financieren maar niet voldoende onderpand had. Tenminste, de bank vond dat hij niet voldoende onderpand had. Hier kun je lezen welke andere oplossingen er nog meer zijn om snel aan werkkapitaal te komen.

Bedrijfsfinanciering nodig

De ondernemer die een bedrijfsfinanciering nodig had, is actief in de staalbouw. Na een periode van minder omzet, trok het aantal opdrachten in een heel korte periode ineens heel erg aan. De ondernemer kwam voor een aantal (financiële) uitdagingen te staan:

  • Hij moest ineens voor een groot aantal opdrachten voorfinancieren (personeel, materiaal, transportkosten etc)
  • Hij moest snel extra personeel hebben op de administratie (calculatie en facturatie)
  • Er was extra productiecapaciteit nodig
  • Een machine moest vervangen worden
  • Er waren extra transportmiddelen nodig
  • Het pand moest aangepast / verbouwd worden

Hypotheek op het bedrijfspand én woonhuis

Betreffende ondernemer had bij zijn huisbankier een hypotheek op zowel het bedrijfspand als op zijn woonhuis. Door de waardedaling gedurende de crisis, zat er nog maar weinig overwaarde op zijn panden. Hij had gelukkig al een hogere inschrijving op zijn hypotheek zodat hij niet naar de notaris hoefde. Dit kwam goed uit omdat hij weinig tijd had om zijn investeringen uit te voeren. De financiering van zijn bedrijf had haast; hij stond te springen om extra capaciteit.

Financieel adviseur

Omdat men bij zijn bank afhoudend reageerde, schakelde hij een financieel adviseur in. Een bank kijkt namelijk voornamelijk naar het onderpand maar er zijn nog veel meer oplossingen om je bedrijfsfinanciering rond te krijgen. Dan heb je natuurlijk wel een goed sluitend verhaal nodig. Daar helpt de financieel adviseur graag bij. Een financierder moet vertrouwen hebben in de onderneming en de ondernemer. Met een goed sluitende én onderbouwde prognose en financieringsaanvraag toon je aan dat er geen twijfels hoeven te zijn over de toekomst van de onderneming en dus ook over het terug kunnen betalen van de financiering(en).

Oplossing: Financial lease

In dit geval was een financial lease de oplossing. Het eenvoudigst te financieren waren de (nieuwe) machines en voertuigen. Deze konden volledig in een financial lease verstrekt worden.

Wat is Financial Lease?

Financial Lease is feitelijk een lening. Het is een zogenaamde objectfinanciering omdat het object dat gefinancierd wordt als enig onderpand voor die financiering wordt benut. Leasemaatschappijen kunnen tot zo’n 100% van de waarde van het object financieren, terwijl een bank vaak maar tot 50% van de waarde kan financieren. Voordeel is dus een hogere financiering met maandelijks hetzelfde bedrag aan lasten (annuïtair), nadeel is dat er weinig mogelijk is (zoals vervroegd aflossen) gedurende de looptijd.

Financiering van de verbouwing

Ook het pand moest een aantal noodzakelijke aanpassingen ondergaan. Deze verbouwing kon in een 10-jarige lineaire lening bij de bank vertrekt worden en was, doordat de ondernemer een deel van de investering zelf zou inbrengen, gedekt door de overwaarde op beide panden.

Werkkapitaal financieren

Het moeilijkste te financieren was de behoefte aan werkkapitaal. Immers hoe bepaal je hoeveel er nodig is en voor hoe lang? De ondernemer had dit met behulp van zijn accountant en zijn financieel adviseur mooi inzichtelijk gemaakt in een liquiditeitsbegroting en had hier gelukkig ook al rekening gehouden met de extra werkkapitaalbehoefte die door de verwachtte extra groei zou ontstaan. Vaak vergeten ondernemers het werkkapitaal mee te nemen in de liquiditeitsbegroting. Meer omzet betekent ook meer voorraad, debiteuren en in dit geval ook extra personeelskosten. 

Uit deze berekeningen kwam naar voren dat er in het eerste jaar € 35.000,- aan extra kredietruimte nodig was en in het tweede jaar € 15.000,-. Op basis van verpanding van debiteuren, de niet in de lease betrokken inventaris en de reeds betaalde voorraad, was er eigenlijk maar ruimte voor € 25.000,- aan extra krediet. Toch is er door de bank een extra krediet van € 35.000,- verstrekt. Redenen hiervoor waren dat er een inperking plaats zou gaan vinden in het 2e jaar van €15.000,- en in het 3e jaar nogmaals € 15.000,-. Daarnaast was de toekomstige groei van het bedrijf én van de cashflow heel plausibel beargumenteerd door de ondernemer en zijn financieel adviseur.

Conclusie

Er zijn verschillende financieringsoplossingen mogelijk om een financieringsbehoefte in te vullen, dit noemt men ook wel het stapelen van financieringen. Belangrijk daarbij is wel dat er een goed financieringsplan bij de aanvraag moet zitten met voldoende (financiële) argumenten om de financier te overtuigen. Een tekort aan onderpand is dan zelfs overkomelijk.

Marc Backus
Partner in Eindhoven bij CM&P
 

Marc Bakus
 Marc Backus Marc Backus
Partner in Eindhoven bij CM&P
Bekijk ook
Stel je vraag aan Marc Backus
CAPTCHA