Kent u alle risico’s? Ook voor uw personeel en materieel?

Werkt u met machines of gevaarlijke stoffen, dan weet u hoe belangrijk het is om veilig te werken. Want als er iets mis gaat zijn de gevolgen groot. De productie komt stil te liggen en u moet hoogstwaarschijnlijk verder werken met een medewerker minder. Daar komen nog de kosten van verzuim, aansprakelijkheid en mogelijke reparaties bij. Bovendien brengt het uw goede naam en die van de formule in gevaar. Kortom, behoorlijke risico’s!

Welk risico loopt u?

De meeste ondernemers gaan ervan uit dat ze veilig werken. Er gebeurt immers nooit iets in uw bedrijf. Helaas blijkt uit de cijfers dat de kans op een ongeluk op het werk reëel is: zo’n 600 keer per dag – bijna een half miljoen keer per jaar – krijgt ergens in Nederland een werknemer een ongeluk op het werk. Als werkgever kunt u dus maar beter goed voorbereid zijn op bedrijfsongevallen.

Met een RI&E krijgt u inzicht in de risico’s en kunt u ze gericht aanpakken!

U heeft vast wel gehoord over een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, ofwel RI&E. Een RI&E is eigenlijk twee dingen: een LIJST met alle (veiligheids- en gezondheids)risico’s in uw bedrijf, en een PLAN voor het oplossen ervan. Met die twee kunt u de risico’s voor uw personeel en uw bedrijf terugdringen. Ook het financiële risico.

De RI&E is niet ingewikkeld

Wel VERPLICHT voor iedere ondernemer met personeel!

Ingewikkeld? Dat valt mee. U moet er gewoon even voor gaan zitten. Belangrijk is een RI&E wél. Zo belangrijk dat de overheid de RI&E via de Arbowet verplicht heeft gemaakt voor alle ondernemers met personeel: Inspectie SZW controleert hier dan ook op. 

De RI&E is dé basis van uw arbobeleid

De RI&E vormt als het ware het fundament van uw arbobeleid. Pas als u weet waar de risico’s liggen in uw bedrijf en wat het mogelijke effect van deze risico’s zijn, kunt u de juiste maatregelen nemen. Met behulp van de RI&E krijgt u voor uzelf scherp waar u mee aan de slag moet en op welke manier. Het plan van aanpak vertelt u welke stap de volgende is.

Alles wat u moet weten over de RI&E!

Het opstellen van een RI&E kunt u zelf doen. Wij adviseren uw werknemers erbij te betrekken. Zo worden ze bewuster van de gevaren en zijn ze betrokken bij het veilig maken en houden van uw bedrijf. Meer informatie over de RI&E is te vinden op www.rie.nl of bel met ons. 

Frank Smits
SuperGarant Zorg & Verzekeringen
070-3204680

Frank Smits
Frank Smits Frank Smits
Adviseur

SuperGarant Verzekeringen ontwikkelt oplossingen om schade te voorkomen, biedt verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen, zoals verzekeringen.

Stel je vraag aan Frank Smits
CAPTCHA