Is mijn asbest dak nog wel verzekerd? 

Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: sterk, slijtvast en bovendien was het goedkoop. In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt in bijvoorbeeld gebouwen en woningen en werd vooral toegepast als isolatie, cement en dakplaten. Later werd algemeen bekend dat asbest grote risico's voor de gezondheid met zich mee kan brengen. Vanaf 1993 is het niet meer toegestaan om asbest te gebruiken. Maar in veel gebouwen zit het nog steeds verwerkt. 

Asbestdaken vanaf 2024 verboden

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland naar verwachting verboden. Dit verbod beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico's die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor schadelijke asbestvezels kunnen vrijkomen. Particulieren, bedrijven en (overheids-) instellingen mogen dan geen asbestdaken meer bezitten. Eigenaren van gebouwen die nog een dak met asbest hebben kunnen een subsidie aanvragen om deze te renoveren.

Wat zijn de eventuele gevolgen van asbestmaterialen bij een brand?

Stel er ontstaat brand en uw bedrijfspand met asbestplaten gaat in rook op. De asbestdeeltjes kunnen zich verspreiden over een groot gebied waardoor de saneringskosten zeer hoog kunnen worden. Na een dergelijke brand moet de omgeving gereinigd worden. Op grond van de Wet milieubeheer bent u verplicht elke verontreiniging te (laten) saneren. En dat kan flink in de papieren lopen.

Vergoedt de verzekering opruimkosten van schade door asbest(daken)?

Een milieuschadeverzekering kan de saneringskosten vergoeden als er onverwacht asbest in de bodem en/of het oppervlaktewater terecht is gekomen. Echter voor het verzekeren van schade en kosten afkomstig van asbesthoudende daken of gevelplaten gelden er vaak aanvullende voorwaarden. Een van de voorwaarden is een saneringsplan met daarin een vaste datum waarvoor de asbestdaken gesaneerd zijn. Voldoet u hier niet aan, dan vervalt een gedeelte van de dekking.

Verder hanteren een aantal maatschappijen een premietoeslag voor de locaties met asbestdaken. Zodra er sanering van de asbest heeft plaatsgevonden, vervalt de premietoeslag.

Tot slot

Ondernemen is risico nemen. Constante aanpassingen van wetten, regelgeving en jurisprudentie vragen aandacht en tijd. Een goed verzekeringsarrangement kan veel ellende voorkomen. Risicomanagement op verzekeringstechnisch vlak behoort daarom een vast onderdeel te zijn van de ‘dagelijkse’ processen. Laat u goed informeren.

Frank Smits
SuperGarant Verzekeringen

Frank Smits
Frank Smits Frank Smits
Adviseur

SuperGarant Verzekeringen ontwikkelt oplossingen om schade te voorkomen, biedt verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen, zoals verzekeringen.

Stel je vraag aan Frank Smits
CAPTCHA