Huurverlaging: meer zekerheid voor huurder én verhuurder

“Betaal ik niet te veel huur?” Als adviseur hoor ik deze vraag regelmatig voorbij komen. En dat vind ik logisch. Want ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat de huurprijzen sinds 2008 over het algemeen fors zijn gedaald. Ook horen we - soms angstige - geluiden van verhuurders: “Wat als mijn huurder vertrekt?” Voor hen is het op zijn zachts gezegd niet prettig dat de markt van bedrijfsonroerend goed een scherpe neerwaartse spiraal kent.

Daarom is het goed om de huurkosten eens tegen het licht te houden. Voor de huurder, maar óók voor de verhuurder. Is de huurprijs nog marktconform? In veel sectoren zijn de omzetten immers structureel gedaald en loopt de huurprijs niet meer in de pas met een gezonde bedrijfsexploitatie. En aan de andere kant: heeft de huurder nog voldoende commitment om de relatie in stand te houden?

Open dialoog voeren?

Ik zie dat de huurders en verhuurders het lastig vinden om met elkaar in gesprek te gaan over de huurprijs, condities en looptijd. Van beide kanten merk ik terughoudendheid om hierover een open dialoog te voeren. De huurder wil zijn verhuurder niet schofferen en de verhuurder wil niet een discussie aanzwengelen die niet in zijn belang lijkt. 
Jammer, want huurder en verhuurder hebben uiteindelijk een groot gezamenlijk belang bij een huurprijs die in lijn is met de economische tijdgeest. Dit maakt een gezonde bedrijfsexploitatie mogelijk voor de huurder, voorkomt een mogelijk dure verhuizing en levert de verhuurder het prettige vooruitzicht op van een langlopende overeenkomst. Rust in de boekhouding, voor beiden.

De discussie openbreken

Belangrijk is om de discussie open te breken. Hoe je dat doet? De eerste stap is de Flynth huurverlagingscheck. Deze brengt de huurprijs en de huurvoorwaarden uitgebreid in kaart: komt de huur nog overeen met de huur in vergelijkbare panden en is er in relatie tot de bestaande en toekomstige exploitatie sprake van een verantwoorde huurprijs? Ga vervolgens om tafel met de huurder en de verhuurder. In dit gesprek neem je de objectieve beoordeling van de huurprijs mee. Zo kan je gedegen en realistisch advies uitbrengen over de huurprijs. Zo weten we allemaal waar we over praten en kunnen we samen komen tot een verantwoorde bedrijfseconomische situatie. Voor zowel huurder als verhuurder.

Ton Paalman
Flynth 
Reacties: 
ton.paalman@flynth.nl

Franchise+ Franchiseplus
Redactie