Huurprijsverlaging in de relatie franchisenemer en gever

David tegen Goliath? Artikel 7:303 BW biedt uitkomst!

Het is het standaard verhaal. Een franchisenemer vraagt aan zijn franchisegever om een huurverlaging, waarna de franchisegever direct zijn stellingen inneemt en zich klaarmaakt voor een  loopgravenoorlog met als enige opdracht om de franchisenemer zo ver te krijgen dat hij de strijd staakt. Lamgeslagen en een illusie armer. Op het eerste gezicht een ongelijke strijd. Gelukkig is daar artikel 7:303 van het Burgerlijk Wetboek.

In deze column ga ik kort in op een door franchisegevers veel gebruikt wapen: de eis om een cijfermatige onderbouwing van de stelling dat de huur te hoog is. 

Het staat een franchisegever vanzelfsprekend vrij om een onderbouwing te vragen. Een franchisenemer hoeft aan dit verzoek echter niet te voldoen en doet er vrijwel altijd goed aan om dit verzoek naast zich neer te leggen. Waarom? De onderbouwing wordt steevast afgewezen, waarmee kostbare tijd is verspild en duizenden euro’s aan kosten zijn gemaakt. 

De wet, artikel 7:303 BW is helder. Nergens staat dat een verzoek onderbouwd dient te worden. Althans niet aan de franchisegever, wel aan de rechter. Ik raad u aan de wettelijk voorgeschreven route te volgen. Laat u niet afleiden of intimideren door uw franchisegever.  Met de wet aan u zijde voert u een gelijke strijd. Sterker, in een tijd waarin de huurprijzen blijven dalen, is de kans groot dat u Goliath kunt verslaan. Succes!

Peter Stevens
Lagerehuur.nl

Franchise+ Franchiseplus
Redactie