Goed financieringsplan gaat verder dan alleen omzet en kosten

Alternatieve vormen van financiering zijn in trek in franchiseland. De afgelopen jaren zijn er naast de traditionele financiers steeds meer alternatieven ontstaan om franchisevestigingen te financieren. Behalve de bancaire financiering kan tegenwoordig onder meer ook via crowdfunding, kredietunies, lease en andere vormen van asset based financieren het benodigde geld worden verkregen. Naast het toenemende gebruik van dergelijke nieuwere financieringsvormen worden deze vormen ook steeds meer gecombineerd met een bancaire financiering, het zogenaamde gestapeld financieren of hybride financieren. 

Bedenk vooraf heel goed welke vorm passend is bij jouw onderneming en bij jouw persoon of franchiseorganisatie. Een goed doordacht financieringsplan is daarbij onmisbaar. En dan heb ik het niet alleen over de jaarcijfers en aanvullend een Excelsheet. Het gaat om een uitvoerige kijk op het concept, de markt, de ontwikkelingen en de financiering. Voor de financiering gaat het  niet alleen om de omzet en de kosten, maar ook de privémiddelen moeten erbij worden betrokken. Immers, privé en zakelijk gaan hand-in-hand bij ondernemerschap. Als het goed gaat op de zaak, komt er thuis ook brood op de plank. En als het niet goed gaat, ja, dan moet er wel geld zijn om de schoorsteen te laten roken. Kortom het is goed om voorafgaand stil te staan bij de verschillende scenario’s. 
Franchisegevers en franchisenemers die een financiering nodig hebben moeten zo’n plan niet alleen maken om iets geregeld te krijgen bij de bank of via crowfundingsplatforms. Nee, het plan is juist  voor henzelf, een draaiboek voor de komende drie jaar. Een plan waarop je als ondernemer moet sturen en bijsturen.

Opvallend

Ik ben nauw betrokken bij tal van financieringen van franchisevestigingen. Het valt mij op dat er nog weinig aandacht is voor dergelijke uitgebreide plannen en voor het testen en toetsen daarvan. Natuurlijk worden zaken intern tegen het licht gehouden, maar een onafhankelijk expert laat vaak toch een ander licht schijnen op de zaken. Iedereen denkt altijd maar dat de banken terughoudend zijn met financiering, maar als een plan goed is, goed doortimmerd, dan is de financiering vaak ook geen enkel probleem. 

Toch erken ik dat er een toenemende hang is naar alternatieve financieringsvormen. Vooral voor kleinere kredieten tot 250.000 euro. En begrijp mij niet verkeerd, dat is ook een prima ontwikkeling. Via crowdfunding bijvoorbeeld wordt ook meteen een ambassadeurschap gerealiseerd. Er zijn zaken waarmee franchisegevers en franchisenemers rekening moeten houden als ze een financiering via crowdfunding willen realiseren. Veel informatie is openbaar, dat moet je wel willen als franchisenemer. En er zit ook wel eens een cases tussen waarbij het niet goed gaat, ook dat ligt dan vaak meteen op straat en kan uitstralen op de totale franchiseorganisatie. 

Kortom wij helpen de franchisegever en -nemer graag bij het realiseren van hun plannen! 

Robert Claassen
Claassen, Moolenbeek & Partners
 

Robert Claassen