Geld, “zo gewonnen, zo geronnen”

Hoe meer omzet, hoe harder de kassalade rinkelt! Dat is mooi zult u denken, want daarmee bent u in staat om leveranciers en medewerkers te betalen en blijft er hopelijk voldoende over voor u  als ondernemer. Maar veelvuldig worden wij geconfronteerd met het feit dat uw kostbare geld wordt ontvreemd en helaas te vaak door onachtzaamheid van u als ondernemer of uw medewerkers. Als u geldswaarden heeft verzekerd dient u zich bewust te zijn van de dekkingen en de spelregels.

Naast het verzekerde bedrag (denk hierbij ook aan eventuele extra omzet bij feestdagen en bijzondere gelegenheden)  dient de polis een drietal rubrieken te omvatten: het zogenaamde dag-, nacht- en transportrisico. 

Het dagrisico dekt de 'klassieke' overval onder bedreiging of geweld. DUS NIET de wisseltruc of kassagreep. Veelvuldig constateren wij dat er niet of niet voldoende wordt afgeroomd. Door middel van een eenvoudige instructie kunt u zich dit leed besparen. De afleidingsmanoeuvre komt ook voor uw rekening. U en/of uw medewerkers worden aan de praat gehouden en ondertussen begeven één of meerdere kompanen zich naar het kantoor of magazijn waar zij tot hun genoegen de kluis aantreffen met sleutel erin of in de bureaula er naast (is namelijk zo handig voor het wisselen). Aan het einde van de dag wilt u gaan afstorten in uw kluis en heeft u echt pijn in de buik als de inhoud is verdwenen!

Het nachtrisico bepaalt hoe en waar u het geld mag/moet bewaren buiten de openingstijden. Geldswaarden die achterblijven moeten worden opgeborgen in een door verzekeraars goedgekeurde kluis (de kluis dient dus beschreven te zijn in de polis inclusief maximale dekking in die kluis). DUS NIET het geheime plekje boven het systeemplafond, verstopt achter een schap of stelling, de koeling of diepvries et cetera. Daarnaast mag de sleutel van de kluis niet in het pand achterblijven tenzij de kluis ook is voorzien van een in werking zijnd (elektronisch) cijferslot. Als u geld mee naar huis mag nemen, wordt dit ook altijd beschreven. 

Het transportrisico omschrijft hoeveel en hoe u uw contanten mag afstorten bij de bank. Gelukkig maken steeds meer ondernemers gebruik van waardetransport. Het is u en uw medewerkers immers de klap voor de kop of bedreiging met een (vuur)wapen niet waard. Gaat u toch zelf (bij hogere bedragen zijn vaak twee personen verplicht) dan is het niet de bedoeling dat u met de plastic tas met contanten nog een biertje gaat halen in de kroeg. 

Uiteraard wist u dit allemaal al en hebben uw medewerkers duidelijk instructies. Maar blijf het herhalen en laat u niet verrassen. Immers met geld kan de schoorsteen roken maar laat het dan niet door de schoorsteen vervliegen.

Tekst: Guus Mineur, SuperGarant Verzekeringen
Reacties: guus.mineur@supergarant.nl

SuperGarant Verzekeringen ontwikkelt oplossingen om schade te voorkomen, biedt verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen, zoals verzekeringen.