Franchise: kansrijk in crisistijd?

Franchise kansen in crisistijd

Ook in de huidige tijd van veranderend klantgedrag en ingrijpende covid-19-regelgeving vanuit de Rijksoverheid tonen meerdere franchiseorganisaties zich relatief solide. Bepaalde franchiseorganisaties blijven groeien en er is zichtbaar veel animo om als franchisenemer te starten.

Professioneel en aanpassingsvermogen

Ondernemers in een professioneel franchiseverband kunnen doorgaans terugvallen op een sterke bewezen commerciële strategie. Veelal op basis van jarenlang opgebouwde naamsbekendheid bij de doelgroep, alsmede kennis en ervaring van de franchisegever. 

De kennis en knowhow van een professionele franchiseorganisatie kan zorgen voor het sneller kunnen testen en efficiënt doorvoeren van aanpassingen om in te spelen op veranderend klantgedrag en een crisissituatie. Een franchisenemer kan daardoor zijn focus behouden op de uitvoering. Hierdoor gaan minder tijd en financiële middelen verloren aan het proefondervindelijk opbouwen en/of aanpassen van het bedrijf.

Franchisegevers met het streven naar risicobeperkte groei

Franchisegevers weten dat franchise-samenwerking met zelfstandige franchisenemers een relatief risicobeperkt verdienmodel kent. Als franchisegever kun je vermijden huurcontracten aan te gaan voor meerdere vestigingen, investeringen en/of onderhoud aan panden te moeten doen en eigen personeel te hebben voor verschillende locaties. Deze en meer risico’s kunnen een franchisegever bespaard blijven wanneer een franchisenemer deze verantwoordelijkheden geheel op zich neemt en de risico’s draagt. Redenen genoeg voor franchisegevers om – juist ook ter anticipatie op tegenslag zoals een crisis – voor franchise te kiezen.

Franchisenemers met de focus op efficiënter ondernemen

Franchisenemers profiteren van de bekendheid die een gerenommeerd franchisemerk geniet bij een breder publiek. Ook kunnen franchisenemers meeliften op een commercieel goed doordachte efficiënte werkwijze binnen het franchisenemersbedrijf. Dit kan bijvoorbeeld zijn een uitgekiend belever-, bereidings- en bestelsysteem voor food franchisenemers, maar ook een volledig getest en succesvol gebleken dienstenpakket voor dienstverleners in franchise. Dergelijke zaken kunnen daadwerkelijk het verschil maken tussen het levensvatbaar zijn als ondernemer of de bedrijfsactiviteiten niet kunnen continueren. 

The franchise show goes on! 

Ja, de covid-19-crisis eist zijn tol in bepaalde sectoren zowel buiten als binnen de franchisebranche. Alleen binnen bekwame franchisenetwerken lijken oplossingen sneller en gemakkelijker te worden gerealiseerd en hebben bepaalde franchiseformules de oplossing al in huis doordat zij over meer knowhow beschikken en completer zijn dan de doorsnee op zichzelf staande onderneming binnen dezelfde sector. 

Bedrijfscontinuïteit en zekerheid van inkomsten lijken hoger op de agenda te zijn gekomen van iedere ondernemer sinds de covid-19-uitbraak. Proactief nadenken over de invloed van de opbouw van de organisatie en de afspraken in zakelijke contracten is en blijft noodzakelijk. Want hierdoor kunnen zowel franchisegever als franchisenemer nog sturing geven aan de risico’s die zij bereid zijn te nemen en de flexibiliteit die zij – onder meer in geval van een crisis – willen behouden. 
 

Jorg van de Peppel Jorg van de Peppel
Advocaat en eigenaar van Pep Legal

Advocatenkantoor Pep Legal is volledig gespecialiseerd in franchiserecht.  Advocatenkantoor van bekende franchisemerken en groeiende franchiseformules.

Stel je vraag aan Jorg van de Peppel
CAPTCHA