Arrangementen: zinnig of onzinnig

De franchiseovereenkomst is een ultiem arrangement. Een samenwerking tussen franchisegever en franchisenemer met als doel de ondernemingen en de ondernemers een stabiele en succesvolle toekomst te bieden. Gezien het succes en de groei van franchise, zelfs in economisch zware tijden, is een eenvoudige conclusie snel getrokken! Ondubbelzinnig zinnig! 

Naast de formule biedt de franchisegever veelal een range aan faciliteiten waar de franchisenemer gebruik van kan maken. Hierbij kunnen we onder andere denken aan gemeenschappelijke inkoopfaciliteiten en bijbehorend financieel voordeel op het gebied van energie, telefoon/internet, beveiliging en alarmopvolging, waardetransport, boekhouding en financiële verslaglegging (benchmarking als bijkomstig voordeel). Daarnaast zien we veelal een financieringsarrangement en in een aantal gevallen een verzekeringsarrangement. 

Zonder financiering (in welke vorm dan ook) is er geen onderneming. Maar zonder een adequate verzekering is de toekomst van een franchisenemer en zijn onderneming in geval van een calamiteit bijna in alle gevallen uitzichtloos. Maar ook de franchisegever kan materiële en immateriële schade lijden. Als een vestiging verloren gaat is er geen omzet, dus veelal ook geen franchisefee. Maar de imagoschade voor de franchisegever als de franchisenemer niet in staat is het bedrijf binnen afzienbare tijd weer op te bouwen kan een veelvoud bedragen. 

Een verzekeringsarrangement is dus voor zowel franchisegever als franchisenemer van toegevoegde waarde. Maar hoe?
Franchiseovereenkomsten hebben bijna altijd een verzekeringsparagraaf. Variërend van 'u dient de gebruikelijke bedrijfsrisico’s af te dekken' tot een opsomming van 'specifieke risico’s'. Dat is leuk en aardig maar wie borgt dan die paragraaf en wat zijn gebruikelijke bedrijfsrisico’s? 
Zonder een goed afgestemde regeling kunnen er hiaten ontstaan op het vlak van goederen/inventaris, bedrijfscontinuïteit (bedrijfsschade), aansprakelijkheid met betrekking tot product of persoon, zekerheid voor loondoorbetaling voor medewerkers gedurende tenminste 104 weken of een inkomen voor de franchisenemer in geval van arbeidsongeschiktheid, opvang na een traumatische gebeurtenis (waaronder overval). 

De verzekerde belangen zijn veelal nog steeds gebaseerd op een verzekerde som uit '2000' (in Hollandse Florijnen). Leuk maar op basis van de Euro van vandaag toch grofweg de helft. Terwijl de huidige investering voor de franchisenemer nagenoeg gelijk blijkt te zijn in euro’s. 
Boekwaarde is niet gelijk aan nieuwwaarde. In geval van een calamiteit maakt een uitkering op basis van nieuwwaarde, herbouw en doorstart aanzienlijk eenvoudiger. 

Sociale zekerheid van medewerkers is en wordt steeds meer de verantwoordelijkheid van zowel de franchisegever als franchisenemer. Nu alleen op het vlak van arbeidsongeschiktheid maar binnen afzienbare tijd wellicht ook voor werkloosheid. 

Bovenstaande is maar een beperkte opsomming van evenementen waar wij dagelijks mee geconfronteerd worden. Ondernemen is risico nemen en risico’s kun je verzekeren!
Een goed en gedegen verzekeringsarrangement dat niet alleen gebaseerd is op premies maar ook op specifieke bedrijfsrisico’s en periodieke controle zal voor zowel de franchisegever als de franchisenemer een 'zinnige' en 'waardevolle' oplossing zijn.

Guus Mineur, SuperGarant Verzekeringen
guus.mineur@supergarant.nl

 

SuperGarant Verzekeringen ontwikkelt oplossingen om schade te voorkomen, biedt verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen, zoals verzekeringen.