Aftellen naar de (door)start

7. Kijk naar alle contracten, dus niet alleen naar de franchiseovereenkomst. Is er bijvoorbeeld een onderhuurovereenkomst, zijn er al relevante algemene voorwaarden, is er een financieringsovereenkomst et cetera. 

6. Investeringen. Hierbij gaat het niet alleen om de investeringen bij aanvang van de franchiseovereenkomst, maar ook om tussentijdse investeringen en eventueel te verwachten investeringen bij verlenging. Vraag de franchisegever naar al deze drie type investeringen. 

5. Financiële prognoses. Ligt hier een gedegen vestigingsplaatsonderzoek aan ten grondslag?
Let bij de prognose niet alleen op de verwachte omzet en winst voor de komende jaren maar tevens op zaken die veelal variabel zijn tijdens de rit. Wat is bijvoorbeeld de verwachting hoe het prijsniveau van verplicht in te kopen goederen en/of diensten zich de komende jaren ontwikkelt? Is een en ander verdisconteerd in de samenhangende prognose? 

4. Multichannel strategie. Is er tevens sprake van webshopverkoop door de franchisegever en/of de franchisenemer? Zijn hier goede afspraken over gemaakt? Voorts is het van belang te onderzoeken of er nadere, verwante franchiseformules dan wel andere vormen van verkoop door de franchisegever (indirect) in de markt zijn gezet of worden gezet en wat de consequenties hier van zijn.
 
3. Let voor de beoordeling van het geheel tevens op diverse thema’s die integraal de samenhang tussen contracten, handboek en financiële kaders dicteren, zonder dat het met zoveel woorden is vastgelegd in diverse stukken. Zit een en ander bijvoorbeeld mededingingsrechtelijk goed in elkaar? Hetzelfde geldt voor de daadwerkelijke zelfstandigheid van het ondernemerschap van de franchisenemer, in het bijzonder bij dienstverlening. Is er geen kwade kans op een fictieve dienstbetrekking / verkapte werkgevers- werknemersverhouding? Ook nadere specifieke regelgeving kan bepalend zijn voor de rechtsgeldigheid van het geheel, bijvoorbeeld in de financiële dienstverlening; is de WFT van toepassing, zijn agentuurbepalingen relevant (denk dan bijvoorbeeld aan dwingendrechtelijke beperkingen op het gebied van non-concurrentie en verplichte goodwilluitkering).

2. Informeer naar het track record van franchisegever en franchisenemers. Ga met beiden in gesprek en vraag naar ervaringen, concrete cijfers, hoe er wordt samengewerkt (functioneert de franchiseraad tot tevredenheid van beiden, is er een franchisevereniging) et cetera.  

1.    Informeer ook naar de dienstverlenende omgeving van de franchiseorganisatie. Is er sprake van een goede accountant, een deskundige franchiseadvocaat, een betrouwbare financier, is de franchiseorganisatie aangesloten bij relevante (branche)organisaties, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse Franchise Vereniging? 
    
Start. Voor al het bovenstaande geldt dat bij welwillendheid van beide kanten prima inzicht te verkrijgen valt in de perspectieven en mogelijkheden van de franchiseorganisatie. Een goede franchisegever heeft een en ander overigens gewoon paraat en zal de kandidaat-franchisenemer graag begeleiden bij een geslaagde start. Dat is immers in ieders belang.

Theodoor Ludwig
Ludwig & Van Dam Advocaten

Theodoor Ludwig

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.

Stel je vraag aan Mr Th.R. Ludwig
CAPTCHA