‘Er waait een frisse wind, dankzij de nieuwe invulling van de overlegstructuur’

Bart’s Retail heeft een nieuwe overlegstructuur met de franchisenemers. Eentje die onder begeleiding van Ludwig & Van Dam Franchise Advocaten in nauwe samenwerking met de franchisenemers is opgesteld. Jan-Joris Heling, manager Juridische Zaken van Bart’s Retail, en franchiseadvocaat Theodoor Ludwig vertellen erover. 

Met een volledig nieuw vormgegeven en geborgd overlegorgaan, een nieuw opgerichte franchisenemersvereniging, de inrichting van commissies en werkgroepen en een eigen geschillencommissie is de franchiseorganisatie Bakker Bart klaar voor de toekomst. Het realiseren van overleg met een representatieve afspiegeling van alle franchisenemers was de belangrijkste reden voor de omslag, vertelt Heling. “Natuurlijk was er in het verleden ook overleg in de franchiseraad met de franchisenemers, maar de franchisenemers die namens de oude franchisevereniging in de franchiseraad zaten vormden in de jaren voor 2015 geen goede afspiegeling meer van alle franchisenemers. Kort gezegd, het overlegorgaan was op sterven na dood. Wij wisten bijvoorbeeld niet eens wie er lid waren en wat ze precies wilden. Dit maakte overleg erg moeilijk.” Terwijl Bart’s Retail overleg wel heel belangrijk vond en vindt, zegt hij. “We willen samenwerken aan verdere ontwikkeling van de formule en het rendement van zowel Bart’s Retail, als de aangesloten franchisenemers verbeteren.”

Om die reden heeft Bart’s Retail het voortouw genomen en in gezamenlijkheid met de franchisenemers en onder begeleiding van Ludwig & Van Dam Franchise Advocaten de aanzet gegeven tot de oprichting van Bart’s Franchise Orgaan (BFO). “Ik zei tegen Jan-Joris en Andreas (Andreas van den Bout, Hoofd Ondernemerszaken en Vastgoed bij Bart’s Retail, red.); als jullie echt iets willen, dan moet het van nul af aan opnieuw worden opgebouwd. In alle openheid en samen met de franchisenemers”, verklaart Ludwig. 

De eerste stap was het samenstellen van een groep van 25 actieve franchisenemers uit de groep van 110 ondernemers die enthousiast waren over een nieuwe franchisenemersvereniging. Met die groep ondernemers hebben Theodoor, Jan-Joris en Andreas negen maanden lang, in tal van verschillende overleggen, gesproken over de organisatie, wat zij verwachten, wat ze bezighield en hoe zij de toekomst zagen. Door de gezamenlijkheid en door de openheid is vertrouwen gecreëerd, stelt Ludwig. De rol van Ludwig & Van Dam Franchise Advocaten mag daarbij niet worden onderschat, weet Heling. “Zij zijn de experts, dat is echt van toegevoegde waarde geweest.” 

Overkoepelend document

Uit alle overleggen is uiteindelijk een overkoepelend document samengesteld. “Deze schetste in hoofdlijnen de kaders, was richtingbepalend, maar had geen juridische status. De uiteindelijk opgestelde documenten, zoals de samenwerkingsovereenkomst, het commissiereglement en het reglement voor de ook opgerichte eigen geschillencommissie, hebben die juridische status uiteraard wel. Al deze documenten zijn voor ondertekening door partijen door een, door de franchisenemers aangewezen, advocatenkantoor getoetst. Zeg maar een second opinion. Ook dit gaf weer vertrouwen aan de franchisenemers.” 

In het vervolgtraject heeft Bart’s Retail alles in het werk gesteld om de oprichting van de nieuwe franchisenemersvereniging met de naam Bart’s Franchise Orgaan (BFO), en daarmee de nieuwe overlegstructuur, gestalte te geven. “Zo is met het voorlopige bestuur onder meer samengewerkt in het samenstellen van de statuten, hoe die vast te leggen en in het kiezen van de juiste notaris”, vertelt Ludwig. Heling laat weten dat er tevens geld beschikbaar is gesteld door Bart’s Retail. “Er waren geen leden en dus ook geen revenuen beschikbaar. En aangezien Bart’s Retail een professionele club is, en wij ook willen dat de BFO serieus is geëquipeerd en de collectieve zaken professioneel kan behartigen, is de financiële injectie gegeven. Overigens, wij hebben wel laten vastleggen dat wij geen enkele bemoeienis hebben met de besteding van het geld. Dat is echt aan de BFO.” Bovendien is door middel van de financiële prikkel ook de instap voor ondernemers laagdrempelig. Heling: “Het lidmaatschap is gratis, inmiddels is dan ook negentig procent lid.”

Duidelijke richtlijnen

De BFO overlegt met Bart’s Retail over collectieve zaken in Bart’s Overleg Orgaan (BOO). “In de volksmond wordt dit ook wel de franchiseraad genoemd”, verduidelijkt Heling. De BFO heeft in de BOO adviesrechten, geen instemmingsrechten. “Daarbij zijn er duidelijke richtlijnen over de aanvliegroute van substantiële veranderingen, zoals een restyling van de formule of wijziging in het conditiestelsel”, vertelt Ludwig. Zo worden de franchisenemers al in een vroeg stadium  betrokken bij de wijzigingen. “En als men het er niet mee eens is, en de franchisegever wil het toch doorzetten, dan kan men de Raad van Commissarissen erbij betrekken en om advies vragen. De RvC moet vervolgens hun advies motiveren.” En is men het ook daar niet mee eens, dan rest er nog de stap naar de eigen geschillencommissie. “Hier hebben drie onafhankelijke personen zitting. Deze kan de mening van de franchisenemers honoreren of afwijzen. In het eerste geval moeten de plannen terug naar de tekentafel.” Heling: “Ons overlegmodel is volledig gebaseerd op het verkrijgen van consensus.”

De stappen dwingen de partijen om hun huiswerk goed te doen, licht Ludwig toe. “Zowel de franchisegever als de franchisenemers moeten ieder advies of iedere mening goed motiveren. Dit voorkomt dat belangrijke, majeure zaken er doorheen kunnen worden gedrukt door de franchisegever. Aan de andere kant kunnen franchisenemers ook niet zomaar stappen, die in de ogen van de franchisegever voor de formule en het rendement van de formule belangrijk zijn, tegenhouden. Zo behoudt de franchisegever zijn slagkracht”, aldus Ludwig. Volgens hem is het model, en de totstandkoming ervan twee jaar geleden, redelijk uniek in franchiseland. “En succesvol”, vult Heling aan. “Er openen nieuwe Bakker Bart-winkels volgens een nieuw format, het assortiment is volop in ontwikkeling en er wordt gewerkt aan een nieuw conditiestelsel. Kortom, er waait een frisse wind bij Bart’s Retail.”

Martijn Louws Martijn Louws
Redacteur
Bekijk ook

Ludwig & Van Dam franchise advocaten is een geheel in franchise- en andere samenwerkingsverbanden gespecialiseerd advocatenkantoor en marktleider sinds 1996 in zijn soort in Nederland.