Aansprakelijkheid - scherven brengen geluk

Het gebeurt regelmatig, een klant pakt iets uit het schap waardoor een ander artikel op de grond valt. In dit geval een pot mayonaise die op de winkelvloer uiteen spat. Michiel, een van uw medewerkers, komt direct in actie en ruimt de ergste rommel op. Om de vloer volledig schoon te maken verlaat hij de bewuste plek om de schrobmachine te halen. Bij terugkeer blijkt dat een andere klant is uitgegleden op de nog vettige vloer. Deze vertrekt helaas per ambulance en blijkt een been te hebben gebroken.  

Enige tijd later volgen van diverse kanten schadeclaims (de bloemen en het bezoek aan het ziekenhuis waren niet afdoende): van het slachtoffer voor het inschakelen van tijdelijke hulp en gederfde levensvreugde (smartengeld), van de werkgever van het slachtoffer voor de loondoorbetaling bij ziekte en daarnaast nog van de zorgverzekeraar voor de verleende medische hulp. 
Hoewel u zelf van mening bent alles in het werk gesteld te hebben om de vloer weer zo snel mogelijk schoon te krijgen en de klant ook een eigen verantwoordelijkheid heeft op te letten waar hij of zij loopt, heeft de rechter in een eerder soortgelijk geval anders beslist. 

Dat Michiel direct actie heeft ondernomen om de rommel te verwijderen ontslaat u volgens deze uitspraak namelijk niet van de verplichting om de bewuste plaats met beschermende maatregelen achter te laten. Bovendien zal de gemiddelde klant in een supermarkt de aandacht niet in eerste instantie op de winkelvloer gericht hebben maar op de schappen met producten.  

Wij adviseren u daarom om duidelijke afspraken te maken over de te volgen procedures. Laat een medewerker, zolang de vloer nog niet volledig is gereinigd, deze 'bewaken' of  als dit niet mogelijk is, zorg voor een duidelijke afbakening alvorens de plek te verlaten.

Vergelijkbare gevolgen kunnen er optreden als een pot, fles of blik uit elkaar spat. Er is dan geen sprake van verwijtbaar handelen maar van productaansprakelijkheid (ondeugdelijkheid). Met regelmaat constateren wij dat deze rubriek niet is meeverzekerd met alle gevolgen van dien. 

Wees hierop alert want scherven brengen niet altijd geluk.

Guus Mineur, SuperGarant Verzekeringen

nicolette
redactrice

SuperGarant Verzekeringen ontwikkelt oplossingen om schade te voorkomen, biedt verzuimbegeleiding van zieke medewerkers én financiële oplossingen, zoals verzekeringen.