Waar moet een strategische personeelsplanning aan voldoen?

Als organisatie is het belangrijk grip te houden op de samenstelling van het personeelsbestand. Op welke manier kan het personeelsbestand anders worden ingedeeld, om de prestaties van de organisatie te doen laten verbeteren? Zitten medewerkers op de juiste plek, of is het interessant te kijken of sommige collega’s elders inzetbaar zijn? Het zijn typisch voorbeelden van vragen die onderdeel uitmaken van de strategische personeelsplanning van organisaties. Een strategische personeelsplanning (SPP) uitwerken vormt niet alleen een handige tool om te groeien met je organisatie. Gebruik het ook, wanneer je van richting verandert en wilt weten of je huidige personeelsbestand hier geschikt voor is. In dit artikel lees je meer over de wijze waarop jij aan de slag kunt gaan met de SPP van jouw organisatie.

Aan de slag gaan met strategische personeelsplanning

Met een strategische personeelsplanning bereid je jezelf voor op de toekomst en kijk je in welke mate het bestaande personeelsbestand aansluit op de behoefte die je als organisatie hebt. In de basis wordt binnen een SPP onderscheid gemaakt tussen drie belangrijke onderdelen, namelijk: een analyse van het bestaande personeelsbestand, de verwachte behoefte in de toekomst en een plan van aanpak om daar straks aan te kunnen voldoen.

Houd rekening met snelle veranderingen

Het definiëren van “de toekomst” kan door iedere organisatie anders geïnterpreteerd worden. Voor een start-up is morgen de toekomst, terwijl een publieke organisatie al snel spreekt over drie tot vijf jaar vanaf vandaag. Houd bij het vaststellen van de strategische personeelsplanning rekening met veranderingen in de wereld. Denk aan de zich razendsnel ontwikkelende technologie en automatisering binnen veel organisaties. Probeer niet te ver vooruit te kijken en zie de strategische personeelsplanning als een levend document; evalueer regelmatig of deze nog voldoet.

Personeelsbestand bestaat uit verschillende soorten collega’s

Bij het vaststellen van een SPP kunnen collega’s uit het bestaande personeelsbestand worden verdeeld over diverse categorieën. Denk aan key players, welke nu en in de toekomst nodig zijn. Ze zijn al onderdeel van de organisatie. Of denk aan de huidige kern, met mensen die nu nodig zijn en al onderdeel uitmaken van het personeelsbestand. Zij zijn straks wellicht niet meer nodig in hun huidige functie; je wilt ze verplaatsen naar de groep mensen met onbenut potentieel om vanuit daar een key player te worden. Er zijn nog veel meer groepen medewerkers die onderscheiden kunnen worden. Op het internet lees je er meer over.

Lees meer over: